Adenomy hypofýzy (nádory podvěsku mozkového)

Adenomy hypofýzy jsou nezhoubné nádory podvěsku mozkového. Mohou být příčinou bolestí hlavy, zhoršení zraku (může se vám zúžit zorné pole)  nebo poruchy funkce hormonů.

Pokud máte adenom hypofýzy, obvykle stačí tento nezhoubný nádor  pečlivě sledovat. Operace není vždy nutná. Je však důležité, aby Vás viděl neurochirurg. Pokud operace nutná je, tak ji provádíme nosem, což představuje šetrnou cestu  bez nutnosti  viditelné jizvy.

Na našem pracovišti provádíme nejvíce operací pro adenom hypofýzy v ČR.

Co je to adenom hypofýzy?

Adenomy hypofýzy jsou v naprosté většině pomalu rostoucí, nezhoubné nádory, které vznikají z buněk podvěsku mozkového (adenohypofýza). Přesná příčina jejich vzniku není známa, až na vzácné výjimky nesouvisí s žádnou jinou chorobou nebo životním stylem

Adenomy hypofýzy dělíme na dvě skupiny:

 1. adenomy neprodukující žádné hormony (tzv. afunkční)
 2. adenomy vytvářející nadbytek hormonů (tzv. funkční).

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • porucha zraku (především zúžení zorného pole),
 • bolesti hlavy,
 • zvýšená únavnost.

Specifické příznaky spojené s poruchou hormonálních funkcí jsou například

 • poruchy menstruačního cyklu,
 • impotence,
 • obezita,
 • porucha štítné žlázy,
 • někdy růst rukou a nohou.

 

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • vyšetření u endokrinologa vč. krevních odběrů (hormonální vyšetření),
 • magnetickou rezonanci mozku

V některých případech je vhodné i vyšetření u očního lékaře (tzv. perimetr).

 

Jak jej léčíme?

Pokud nemáte žádné potíže, hormonální funkce i zrak jsou v normě, tak vás můžeme pouze sledovat a pravidelně kontrolovat pomocí MRI vyšetření a klinických kontrol.

Operační léčba je vhodná, pokud máte příznaky spojené s nádorem nebo během sledování prokážeme růst nádoru.

Výjimku tvoří podskupina pacientů s nádorem, který vytváří hormon prolaktin (tzv. prolaktinom), kde je na prvním místě léčba farmakologická (tedy léky).

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. Používáme inovativní techniku – endoskopický endonazální přístup, kdy s pomocí tenké optiky pronikáme dutinou nosní k nádoru. Díky této technice nemá pacient na hlavě viditelnou jizvu. Další výhodou našeho pracoviště je možnost provedení magnetické rezonance v průběhu samotné operace a rovnou  zhodnotit, kolik nádoru bylo odstraněno.

Cílem operace je odstranit co nejvíce nádoru při zachování maximální bezpečnosti pro pacienta. V některých případech raději ponecháme zbytek nádoru, než bychom pacienta vystavili příliš vysokému riziku. Případný zbytek nádoru většinou lze dodatečně ozářit.

 

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří:

 • únik mozkomíšního moku (tzv. likvorea), ke které dochází v přibližně 5% případů. Léčíme jej buď zavedením tzv. lumbální drenáže, nebo ještě jednou menší operací
 • Velmi vzácně může dojít k pooperačnímu zhoršení zraku

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Neméně důležité je sledování hormonálních funkcí u endokrinologa, event. také u očního lékaře. Pokud jsou všechny nálezy příznivé, postupně prodlužujeme interval kontrol.

Pokyny pro pacienty po operaci hypofýzy

Mezi možné komplikace po operaci hypofýzy patří minerálová porucha (nízká hladina sodíku – hyponatremie), změna potřeby příjmu a výdeje tekutin a únik mozkomíšního moku.
Pokud budete mít po propuštění z nemocnice tyto obtíže, dostavte se bezodkladně na Emergency ÚVN či do jiného nejbližšího zdravotnického zařízení:

• Slabost
• Bolesti hlavy
• Závratě – motání hlavy -nejistota při chůzi
• Pocit na zvracení či zvracení
• Dezorientace
• Unik tekutiny u nosu
• Velká žízeň, časté močení (i v noci)

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic 

Neurosurg

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN