Autor: neuroklinika

Operace páteře šetrnější a bezpečnější

Ústřední vojenská nemocnice a její Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (1. LF UK a ÚVN) patří mezi významná pracoviště v oblasti léčby onemocnění páteře. Tato operační léčba je často spojena se zavedením kovových implantátů do skeletu páteře. Standardně je třeba poměrně rozsáhlá preparace zádových svalů tak, aby mohly být implantáty, za nezbytné rentgenové kontroly, zavedeny bezpečně. V současné době se lékaři na celém světě přiklánějí k tzv. miniinvazivním operacím páteře“, při nichž dochází k minimálnímu poškození měkkých tkání v okolí páteře.

Touto cestou se vydala i Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, která je od ledna 2021 nově vybavena v České republice unikátní sestavou přístrojů, složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie (BodyTom, Neurologica Samsung) a spinálního robotického systému (ExcelsiusGPS, Globus Medical).

„Tato sestava přístrojů umožňuje dokonalé zobrazení spinální anatomie během operace, kdy je pacient vyšetřen na začátku výkonu těsně po uvedení do anestezie a zájmový úsek páteře je zobrazen v poloze, ve které je pacient na operačním stole. Zároveň jsou získaná data poskytnuta plánovací stanici robotického systému, což umožňuje chirurgickému týmu naplánovat optimální trajektorie pro zavedení instrumentace. Trajektorii vlastního zavedení instrumentace přesně vede aktivní robotické rameno,“ popisuje prof. David Netuka, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN a dodává, že je to zásadní změna, neboť nespornou výhodou provedení výkonu na této sofistikované sestavě je možnost velice přesného a tím bezpečného zavedení spinální instrumentace.

„Tento sofistikovaný systém významně redukuje riziko nepřesného zavedení implantátů, umožňuje též častější provedení velmi šetrných, miniinvazivních páteřních operací. Našim pacientům tak můžeme poskytovat miniinvazivní způsob ošetření, kdy je výrazně redukována pooperační bolest, velkým přínosem pro pacienta je snížení rizika komplikovaného hojení rány a umožnění časnějšího zahájení pooperační rehabilitace. Výhodou pak je zkrácení nezbytné pracovní neschopnosti, což přináší nesporně i ekonomický efekt. Pro operační tým pak znamená toto vybavení snížení doby vystavení rentgenovému záření, kterému se nelze při standardně vedených výkonech vyhnout,“ doplňuje profesor Netuka.

S přístrojem se budou moci seznámit také studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Je nesmírně přínosné, že se medici v rámci praktické výuky na našich fakultních klinikách setkávají s takto sofistikovanými metodami léčby a nejmodernějšími přístroji. Pro budoucí lékaře je zásadní, že mají během studia bezprostřední zkušenosti se současnými medicínskými trendy,“ vyzdvihuje děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

Operace páteře provádí Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN v akutním i elektivním režimu objednaných operací. V současnosti jsou na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR prováděny pouze akutní výkony, dominantně po úrazech páteře nebo při nádorovém postižení. „Dnes byl s využitím této sofistikované sestavy přístrojů operován první pacient se závažným onkologickým onemocněním. Je zatím předčasné dělat závěry, avšak už nyní jsou patrné výhody – přesné a cílené zaměření instrumentace, minimální chirurgická rána, což snižuje zatížení organismu a zakládá na předpokladu, že budeme moci zahájit v brzké době rehabilitaci,“ uvádí vedoucí lékař spondylochirurgie Petr Vaněk, který prováděl výkon.

„Věříme, že bude opět možné v dohledné době zahájit elektivní výkony. Sestavu přístrojů složenou z mobilní intraoperační počítačové tomografie a spinálního robotického systému tak budeme četně využívat i při plánovaných operacích pacientů, zejména s degenerativním postižením páteře. Později bude systém využit i na operace tumorů baze lební, mozkové biopsie, k zavádění hlubokých mozkových elektrod,“ uzavírá přednosta kliniky prof. Netuka.

Vedení UK předalo ceny za tvůrčí počiny i vzdělávací činnost

Během slavnostní připomínky 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva byly ve Velké aule Karolina uděleny tradiční ceny za rok 2019 – Cena Miloslava Petruska za prezentaciCena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cena Arnošta z Pardubic. Laureátům je předali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, prorektorky UK Radka Wildová a Milena Králíčková a prorektoři UK Miroslav Bárta, Aleš Gerloch a Jan Royt. S ohledem na epidemiologickou situaci proběhl letos ceremoniál v komornější podobě. Pro veřejnost byl přenášen online.

Cenu Bedřicha Hrozného převzal vedoucí týmu, který vytvořil publikaci Adenomy hypofýzy, profesor David Netuka. „Rád bych ji věnoval všem spoluautorům a kolegům, kteří s námi společně pečují o pacienty s adenomy hypofýzy. Naším společným cílem je, aby nikdo – ani pacient, ani jeho rodina či okolí prakticky nepoznali, že má tuto nemoc. Prioritou je kvalita života. Té můžeme dosáhnout jedině vzájemnou spoluprací a sdílením dat o pacientech s dalšími odborníky, jež o ně pečují.“

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN