Co potřebuji na ambulantní vyšetření

K nám se můžete objednat na základě  

 • doporučení Vašeho praktického lékaře, 
 • ambulantního neurologa, 
 • nebo lůžkového zařízení, které vyžaduje konziliární neurochirurgické vyšetření.

Objednejte se k nám vždy předem, pomáhá nám to si lépe zorganizovat čas, abyste nemuseli dlouho čekat. A je to ohleduplné k akutním případům, které vyšetřujeme bez objednání. Děkujeme za pochopení.

K ambulantnímu vyšetření potřebujete:

 • kompletní lékařskou dokumentaci týkající se onemocnění, pro které přicházíte,
 • ne více jak půl roku staré nálezy (snímky, nebo CD) provedených zobrazovacích vyšetření (RTG, počítačové tomografie – CT, magnetické rezonance – MR), které Vám rádi zprostředkujeme. 

Ambulance neurochirurgické kliniky jsou umístěny v budově CH1, -2. patro.

Součástí neurochirurgické ambulance je:

 • ambulance kraniální, 
 • ambulance spondylochirurgická, 
 • ambulance pro léčbu chronické bolesti, 
 • ambulance neuromodulace, 
 • elektrofyziologická laboratoř, 
 • centrum regionální spasticity.

Kraniální ambulance

Provozní doba ambulance: pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:15, pátek 7:00 – 13:00

Objednání pacientů: 973 202 954

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz.

Ambulance spondylochirurgická

V rámci spondylochirurgické ambulance zvažujeme možnosti chirurgické léčby pacientů s onemocněním páteře.  

Provozní doba ambulance: pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:15

Objednání pacientů: 973 202 954

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz

Ambulance neuromodulace

V ambulanci se léčí pacienti neurochirurgie s chronickou bolestí indikovaní k neuromodulaci. 

Provozní doba ambulance: pátek 10:00 – 12:30

Objednání pacientů: 973 202 954

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz.

Ambulance pro léčbu chronické bolesti

V rámci ambulance bolesti zvažujeme na základě kompletní zdravotnické dokumentace optimální způsob operační i neoperační léčby chronické bolesti. 

Provozní doba ambulance: pondělí – čtvrtek 8:00-15:30, pátek 8:00 – 13:00

Objednání pacientů: 973 202 954

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz.

Elektrofyziologická laboratoř

V laboratoři se provádí elektromyografické vyšetření (EMG) i vyšetření míchy evokovanými potenciály (EP – MEP, SSEP). Pro tato vyšetření potřebujete informace, které naleznete zde (Priprava_k_EMG_EP_2018.pdf). Žádáme pacienty, aby si všechna předchozí EMG i EP vzali s sebou. V laboratoři jsou vyšetřeni pacienti pouze na základě objednání odborným lékařem, například neurologem, neurochirurgem nebo ortopedem.

Provozní doba ambulance:  úterý – středa 8:30- 12:00 a 12:30 – 15:00

Objednání pacientů: 973 202 946

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz.

Ambulance regionálního centra spasticity

Regionální centrum spasticity se zabývá diagnostikou a léčbou spasticity různé etiologie, zejména po cévních mozkových příhodách, po krvácení do mozku z jiných příčin, chronického mozkového a míšního poranění. Součástí vyšetření je zhodnocení indikace k lokální léčbě botulotoxinem, anebo k implantaci baclofenové pumpy. V této ambulanci jsou pacienti léčeni pro spasticitu pouze na základě předchozího doporučení k léčbě odborníkem a konzultace odborným rehabilitačním lékařem, nebo lékařem neurologem ÚVN.

Provozní doba ambulance: pondělí a čtvrtek 8:30 – 15:00, pátek 8:30 – 12:30 

Objednání pacientů: 973 202 946

Objednat se můžete také elektronicky (formulář) nebo e-mailem info@neuroklinika.cz.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN