Co potřebuji na hospitalizaci

Na této stránce dozvíte, jak to vypadá, když přijdete k hospitalizaci,
co si s sebou máte vzít,
jak to u nás chodí
a co Vás čeká při propuštění domů.

Příjem pacientů k hospitalizaci

V den plánovaného příjmu se do 9:30 dostavte do příjmové kanceláře, která se nachází v budově CH1, -2. patro.

K příjmu si, prosím, přineste osobní doklady:

 • občanský průkaz, 
 • průkaz pojištěnce
 • v případě plánovaného operačního výkonu také kompletní předoperační vyšetření, které Vám zajistí Váš praktický lékař (Informace pro praktického lékaře.pdf).

Pro příjem k hospitalizaci je nutné vyplnit administrativní dotazník (Administrativni_dotaznik_2019.pdf), který si můžete přinést vyplněný již z domova, nebo jej s Vámi vyplníme v příjmové kanceláři.

Akutní příjmy domlouváme individuálně podle závažnosti zdravotního stavu nemocného, nebo zraněného.

Nemůžete-li z jakýchkoliv důvodů nastoupit k hospitalizaci, anebo trpíte jiným, např. akutním infekčním onemocněním, neprodleně oznamte tuto skutečnost příjmové kanceláři (telefon: 973 202 951).

Co si vzít s sebou do nemocnice

 • Seznam všech léků, které užíváte včetně údajů o dávkách a čase podávání. Je vhodné vzít si s sebou veškeré léky v originálním balení. Obecně platí, že nemocnice musí zajistit pacientovi léky z vlastních zásob. Nicméně jedná-li se o krátkodobý pobyt a Vy užíváte vzácné/speciální léky (např. na epilepsii), bývá schůdnější se po dohodě s lékařem vybavit vlastními léky.
 • Máte-li starší záznamy o svém onemocnění (kopie lékařských zpráv apod.), přineste je s sebou – přijímajícímu lékaři mohou pomoci zpřesnit informace o Vašem zdravotním stavu.
 • Dále vezměte s sebou další zdravotní dokumentaci (předoperační vyšetření, popis RTG snímků, doklad o pracovní neschopnosti, pokud již byl vystaven).
 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) průkazku zdravotní pojišťovny
 • Věci osobní hygieny 
 • Bezpečnou pevnou obuv
 • Pyžamo či domácí oděv, župan, ručník
 • Kompenzační pomůcky, které používáte – berle, hůl, brýle, naslouchátko atd.

Nedoporučujeme s sebou do nemocnice nosit větší obnos peněz, či cennosti. V případě potřeby je však možné uložit Vaše cennosti do trezoru.

Více praktických informací naleznete zde: Klient_nastupujici_k_hospit_NCHK_22.8.2019.pdf

Propuštění z nemocniční péče

Propuštění pacientů z nemocniční péče probíhá mezi 9:00 – 13:00 hodin. V případě indikace lékařem, je možný transport sanitním vozem.

S dalšími dotazy ohledně příjmu k hospitalizaci, nebo průběhu hospitalizace se můžete obrátit na vrchní sestru kliniky Mgr. Annu Vojáčkovou.
Věříme, že se na neurochirurgické klinice budete cítit dobře a pobyt v nemocnici proběhne v souladu s Vaším očekáváním.

Vrchní sestra kliniky: Mgr. Anna Vojáčková, tel.: 973 202 948

Jak to u nás chodí

Na oddělení budete nejčastěji přicházet do styku nejen s lékaři, během pravidelných ranních a odpoledních vizit, ale především s ošetřovatelským personálem. Po celou dobu Vašeho pobytu v nemocnici Vás bude během směny ošetřovat určená sestra, která se Vám vždy při změně pracovní směny představí a budete mít možnost sdělit Vaše případné požadavky či potřeby. 

Sestry denně přehodnocují plán ošetřovatelské péče a je možné ho upravit na základě Vašich potřeb. Plán ošetřovatelské péče vychází z Vašeho aktuálního zdravotního stavu v návaznosti na plán léčebné nebo diagnostické péče stanovený lékařem. V případě, že součástí léčebného plánu bude návrh rehabilitační péče, budete pravidelně navštěvováni fyzioterapeuty. 

Sanitáři a ošetřovatelé Vám pomohou především při zvládnutí běžných potřeb – servírují Vám stravu, pomáhají s hygienou, upravují lůžko nebo Vás doprovázejí na vyšetření.

Vzhledem k tomu, že jsme fakultní nemocnice, můžete se během Vašeho pobytu setkat také se studenty různých zdravotnických oborů. Studenti o Vás budou pečovat pouze v případě, že k tomu dáte svolení.

Oddělení jsou vybavena televizory, které jsou pacientům k dispozici na jídelnách jednotlivých oddělení a na většině pacientských pokojů. V rámci hospitalizace můžete také využít lednici pro pacienty, kam je možné uložit Vámi přinesené jídlo. Používání mobilních telefonů je povoleno na každém z lůžkových oddělení.

Jak nás můžete kontaktovat

Neváhejte se kdykoliv obrátit na ošetřující personál. Otevřená komunikace a srozumitelné informace mohou zabránit Vaší případné nespokojenosti. 

 

Vrchní sestra kliniky: Mgr. Jitka Černohorská, tel. 973 202 948

Pooperační oddělení: 

Vedoucí lékař MUDr. Ilona Skalková 

Staniční sestra Mgr. Magdalena Kšírová tel. 973 202 955

Standardní oddělení: 

Vedoucí lékař- MUDr. Milan Mohapl, Ph.D. 

Vedoucí sestra – Lucie Häuslerová, tel. 973 202 947

Spondylochirurgické oddělení: 

Vedoucí lékař – doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Vedoucí sestra Dagmar Janáčková, MBA tel. 973 202 940