Hemifaciální spasmus

Hemifaciální spasmus je onemocnění projevující se nekontrolovatelnými záškuby svalů jedné poloviny obličeje. Hemifaciální spazmus je nejčastěji způsoben útlakem lícního nervu drobnou tepnou mozku. Vzácnější příčinou je poranění lícního nervu či jeho útlak nádorem.

Pokud máte hemifaciální spasmus, další léčebný postup závisí na tíži vašich klinických obtížích a příčině onemocnění. Pokud jsou klinické obtíže mírné je indikována farmakologická léčba či aplikace botulotoxinu. Pokud jsou obtíže závažné a příčinou onemocnění je útlak lícního nervu drobnou tepnou mozku, je indikována neurochirurgická operace tzv. mikrovaskulární dekomprese. Pokud je příčinou útlaku lícního nervu nádor je indikováno chirurgické odstranění tohoto nádoru.

Co je to hemifaciální spasmus?

Hemifaciální spasmus je nejčastěji způsoben tzv. neurovaskulárním konfliktem (útlak lícního nervu drobnou tepnou mozku). Méně častou příčinou je útlak lícního nervu nádorem mozku. V některých případech je příčina onemocnění nejasná.

Nejčastějším příznakem onemocnění jsou záškuby svalů obličeje, které jsou:

 • jednostranné
 • vůlí nekontrolovatelné
 • bezbolestné
 • často začínají v oblasti víčka, přesunují se přes tvář na oblast koutku
 • zpočátku onemocnění se vyskytují záchvatovitě
 • po měsících až letech jsou spíše trvalé

 

Co může záškuby svalů vyvolat:

 • pohyb svalů v obličeji
 • úzkost
 • stres
 • únava

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • neurologické vyšetření,
 • magnetickou rezonanci mozku.

 Jak jej léčíme?

Vhodnou léčbu navrhneme dle tíže vašich klinických obtíží a příčiny onemocnění.

Farmakologická léčba

Farmakologickou léčbu obvykle řídí ošetřující neurolog. Nejčastěji jsou předepisovány léky ze skupiny antikonvulziv, které mohou záškuby zmírnit.

Aplikace botulotoxinu

Do postižených svalů je injekcí aplikován botulotoxin (Botox), který tyto svaly dočasně paralyzuje. Léčba je velmi účinná a zmírní příznaky u většiny pacientů. Nevýhodou je však nutnost pravidelné aplikace až několikrát ročně.

Operace

Nejčastěji je prováděna operace odstraňující tzv. neurovaskulární konflikt (útlak lícního nervu drobnou tepnou mozku).

Operace probíhá v celkové anestezii. Operační přístup se nachází vzadu za uchem, zde je obvykle nutné vyholit menší (přibližně 2 cm široký) pruh vlasů. Výhodou jizvy ve vlasaté části hlavy je příznivý kosmetický efekt a minimální viditelnost.  

Základním principem tzv. mikrovaskulární dekomprese, je vyhledání a odstranění útlaku lícního nervu způsobeného drobnou mozkovou tepnou. Chirurg obvykle oddálí drobnou tepnu a trvale změní její průběh, tak aby byl lícní nerv zcela volný.

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří:

 • únik mozkomíšního moku – v tomto případě přechodně zavedeme lumbální drenáž. Tento zákrok dočasně sníží tlak mozkomíšního moku a umožní zahojení rány. Jen vzácně je nutné provést krátký chirurgický zákrok, kdy tvrdou plenu speciální technikou přelepit.
 • ranné infekce – pokud se jedná o povrchovou infekci léčíme ji antibiotiky. V menším počtu případů, je již infekce hluboká a je nutný krátký chirurgický zákrok. V tomto případě provedeme nejprve toaletu rány poté následuje léčba antibiotiky.
 • poškození lícního nervu – je velmi vzácné, vede k asymetrii v obličeji, dle tíže může dojít k jednostrannému poklesu koutku úst či zhoršenému dovírání oka. V naprosté většině případů se jedná o dočasnou poruchu funkce.

 Jaké probíhá další léčení?

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Neméně důležité jsou kontroly u ošetřujícího neurologa. Pokud jsou všechny nálezy příznivé, postupně prodlužujeme interval kontrol.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN