Historie

Neurochirurgická klinika Ústřední vojenské nemocnice (dále ÚVN)  Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor prof. MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc., který byl také významným českým neurochirurgem a výrazně se podílel na rozvoji světové neurochirurgie. Napsal první učebnici neurochirurgie.

 

 

prof.MUDr. Zdeněk Kunc, DrSc.

Jako samostatné neurochirurgické oddělení v ÚVN vzniklo vydělením z chirurgie v roce 1956, v roce 1959 se oddělení stalo klinikou Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy  (nyní 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy) Praha a později i klinikou Institutu lékařských fakult (nyní Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Neurochirurgickou operativu v ÚVN však lze datovat do roku 1948, tedy od příchodu MUDr. Zdeňka Kunce, který byl předlohou pro známý český film Skalpel, prosím.

 

 

Rok 1990: Václav Havel a prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc. a Gen. MUDr. Vladimír Beneš, CSC.

Po akademiku Zdeňku Kuncovi převzal v roce 1985 vedení kliniky plk. prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc. . Díky své píli (každý den přicházel do práce jako první a odcházel jako poslední), chirurgickým dovednostem a umění jednat s lidmi vedl Ivo Fusek kliniku v duchu svého předchůdce výborně téměř deset let.

Na fotografii vpravo: Václav Havel, prof. MUDr. Ivo Fusek, DrSc. a Gen. MUDr. Vladimír Dbalý, CSC. (1990)

 

prof. MUDr. František Tovaryš CSc, sestra Mádlová, sestra Kratochvílová

V osmdesátých letech minulého století měla neurochirurgická klinika pětačtyřicet lůžek. Její operatéři se ročně zhostili více než 1100 chirurgických výkonů. Díky počítačové tomografii, specializované anestezii, resuscitaci a mikrochirurgické technice se mortalita v tomto období snížila ze 4,3 % na 1,9 %. Byly zavedeny nové léčebné metody v oblasti neurochirurgie. Mezinárodní proslulost kliniky se v letech poznamenaných ovzduším normalizace vytrácela. S mnohými záležitostmi si musela poradit sama. V její vlastní elektronické laboratoři vznikla řada přístrojů pro elektrostimulaci a elektronarkózu.

K analýze elektrofyziologických hodnot využívala počítač Plurimat, k mikrochirurgii speciální nástroje a koagulace.

 

V letech 1994 až 1996 byl jejím přednostou plk. prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. K zájmu o medicinu ho přivedl osud jeho sestry, která po komplikovaném porodu trpěla epilepsií. Chtěl zjistit, jak funguje mozek, nervové funkce, co to je epilepsie. Eduard Zvěřina přispěl k rozvoji mikrochirurgie, intraoperační monitorování nervových funkcí a od 90. let chirurgie lební baze. Patří mezi zakladatele metody mikrochirurgického stehu nervů bez napětí.

 

V období 1997-2020 byl přednostou prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Během 23 let jeho vedení kliniky došlo k jejímu dalšímu rozvoji. Dramaticky se zvýšil počet operačních výkonů a navýšila se i akademická aktivita včetně přednáškek , jak v ČR, tak zejména v zahraničí. Klinika pořádala opakovaně evropské neurochirurgické kurzy. V roce 2014 připravila úspěšný Evropský kongres.  Během vedení prof. Benešem došlo k založení, či rozvoji zejména těchto klinických programů: endovaskulární léčba cévních lézí (tj. léčba přes tříslo),  epileptochirurgický program, endoskopický program operativy přes dutinu nosní, rozšíření spektra a typu operačních výkonů na páteři, komplexní léčba bolesti, včetně tzv. neuromodulsační léčby, a mnohých dalších.

 

V roce 2020 se stal přednostou Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky prof. MUDr. David Netuka, PhD., který na klinice působí více než 20 let. David Netuka , vnuk královéhradeckého profesora MUDr. Rudolfa Petra, který je spolu s profesorem Kuncem oprávněně pokládán za zakladatele naší neurochirurgie, se jí nemohl vyhnout, i kdyby snad chtěl. Ale on nechtěl! Dnes se snaží o zlepšení podmínek pro svůj obor, jeho větší popularizaci. Jeho cílem je ještě vylepšit postavení kliniky v rámci špičkových evropských pracovišť.

Více o životních cestách našich lékařů si můžete přečíst ve sborníku k výročí 50 let kliniky.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN