Hluboká mozková stimulace

Hluboká mozková stimulace umožňuje stimulaci příslušných oblastí mozku zavedenými hlubokými elektrodami. Stimulace vede ke zlepšení funkce těchto oblastí mozku a na ně navazujících  nervových okruhů.

Onemocnění, která léčíme hlubokou mozkovou stimulací: 

  • Parkinsonova choroba
  • dystonie
  • esenciální třes
  • epilepsie
  • obsedantně-kompulzivní porucha 

Jednotlivá onemocnění léčíme v úzké spolupráci s neurology a psychiatry. Nejprve neurolog nebo psychiatr zahájí základní léčbu vašeho onemocnění a při jejím selhání zvážíme možnost zavedení hluboké mozkové stimulace.  

Co je to hluboká mozková stimulace?

Hluboká mozková stimulace je založena na principu přímé stimulace příslušných oblastí mozku pomocí do mozku zavedených elektrod. Elektrody jsou napojené na stimulátor, který vytváří pulzy elektrického napětí.

Dle typu vašeho onemocnění zvolíme vhodnou cílovou oblast mozku. Její stimulací změníme funkci odpovídajících nervových okruhů a tím zmírníme příznaky vašeho onemocnění. 

Jaká vyšetření potřebujete?

Konzultaci obvykle provádíme na doporučení vašeho ošetřujícího neurologa či psychiatra. 

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

  • neurologické vyšetření,
  • psychologické vyšetření,
  • psychiatrické vyšetření ( v případě obsedantně-kompulzivní poruchy) 
  • magnetickou rezonanci mozku.

 

Jak zákrok probíhá?

Zavedení hluboké mozkové stimulace provádíme vždy na podkladě rozhodnutí multioborového týmu (neurolog, psycholog, neurochirurg, radiolog a ev. psychiatr) a následném schválení zavedení hlubokých elektrod vaší zdravotní pojišťovnou.

Vlastní chirurgický zákrok provádíme během krátké hospitalizace. Nejprve vám bude po lokálním znecitlivění nasazen na hlavu stereotaktický rám, vlastní nasazení je zcela nebolestivé. Následně provedeme vyšetření pomocí magnetické rezonance, které použijeme pro naplánování vhodného úhlu a hloubky zavedení stimulační elektrody. Na operačním sále vám nejprve v bdělém stavu zavedeme hluboké elektrody. Vaše spolupráce je pro nás velmi důležitá a umožní nám ověřit dobrou funkci elektrod. Další část zákroku provedeme již v celkové anestezii. Zavedeme stimulátor do podklíčkové oblasti a propojíme jej s hlubokými elektrodami. Stimulátor aktivujeme po úplném zhojení operační rány, obvykle za 1-2 týdny.

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří selhání systému při rozpojení jednotlivých komponent. Opětovné spojení provádíme během krátkého operačního zákroku. Závažnější komplikací je ranná infekce, pro kterou je obvykle nutné hluboké elektrody i stimulátor odstranit. 

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii. Postupně budeme nastavovat stimulátor, abychom docílili co nejlepšího účinku léčby. Velmi důležité jsou také kontroly u vašeho neurologa (dystonie, esenciální třes, Parkinsonova choroba, epilepsie) nebo psychiatra (obsedantně-kompulzivní porucha).

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic

Parkinson-help

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN