Lékaři

Prof. MUDr. Vladiír Beneš, DrSc.

Přednosta Ústavu klinických neurooborů

MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro organizační věci

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Vedoucí lékař spondylochirurgie a oddělení B

Václav Masopust
MUDr. Václav Masopust, Ph.D.

Zástupce přednosty pro věci vojenské, Vedoucí lékař - specialista, hl. odborník AČR

doc. MUDr.František Charvát, Ph.D.

Lékař - intervenční radiolog

MUDr.Ing. Martin Häckel, CSc.

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Filip Kramář, Ph.D.

Vedoucí pracoviště neuroonkologie

doc. MUDr. Radek Kaiser, PhD.

Vedoucí NCH ambulancí

Portrétní fotografie MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN