Lékaři

Prof. MUDr. Vladiír Beneš, DrSc.

Přednosta Ústavu klinických neurooborů

MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro organizační věci

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

Václav Masopust
MUDr. Václav Masopust, Ph.D.

Zástupce přednosty pro věci vojenské, Vedoucí lékař - specialista, hl. odborník AČR

doc. MUDr.František Charvát, Ph.D.

Lékař - intervenční radiolog

MUDr. Filip Kramář, Ph.D.

Vedoucí pracoviště neuroonkologie

MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Helena Homolková, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Martin Barták

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Ilona Skalková

Vedoucí lékař oddělení JIP

Michaela Dedeciusová
MUDr. Michaela May

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Norbert Svoboda

Lékař Neurochirurgické kliniky

Richard Voldřich
MUDr. Richard Voldřich

Lékař Neurochirurgické kliniky

Dora Konečná
MUDr. Dora Konečná

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr.Ing. Martin Häckel, CSc.

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Martin Černý

Lékař Neurochirurgické kliniky

MUDr. Tomáš Moravec

Lékař Neurochirurgické kliniky