Archivy: Team members

Prof. MUDr. Vladiír Beneš, DrSc.

Přednosta Ústavu klinických neurooborů

MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro organizační věci

doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Vedoucí lékař spondylochirurgie a oddělení B

Václav Masopust
MUDr. Václav Masopust, Ph.D.

Zástupce přednosty pro věci vojenské, Vedoucí lékař - specialista, hl. odborník AČR

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN