doc. MUDr.František Charvát, Ph.D.

doc. MUDr.František Charvát, Ph.D.

Lékař - intervenční radiolog

Narodil jsem se v roce 1963 ve Slaném v okrese Kladno. Po promoci na lékařské fakultě jsem se stal radiodiagnostikem, v ÚVN jsem později působil jako primář oddělení. Zabývám se MR diagnostikou, intervenčními a punkčními radiodiagnostickými metodami a vaskulárními a nevaskulárními neurointervencemi. Dále působím jako hlavní odborník AČR pro obor radiodiagnostika.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN