doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Vedoucí lékař spondylochirurgie a oddělení B

Ke studiu medicíny jsem se dostal spíše vylučovací metodou, když jsem s blížící se maturitou na gymnáziu přemýšlel o pro sebe nejlepším dalším studiu na vysoké škole. Musím však konstatovat, že jsem tohoto rozhodnutí nikdy nelitoval.
V letech 1991-1997 jsem absolvoval studia na 3. Lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. Poslední dva roky studia jsme se s kolegy zabývali modelováním mrtvice na laboratorních potkanech a v souvislosti s touto aktivitou se mi dostalo příslibu, že po ukončení vysoké školy mohu uvažovat o zaměstnání na neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jelikož jsem celý svůj dosavadní život trávil v Praze, tato zpráva nepotěšila zejména moji maminku.
Ještě před nástupem na zmíněné oddělení jsem absolvoval tří měsíční stáž na neurochirugické klinice univerzitní nemocnice v anglickém Birminghamu. Vletech 1997 – 2006 jsem tedy sbíral cenné zkušenosti na neurochirurgii v Ústí nad Labem, zde jsem v roce 2000 dosáhl atestace prvního stupně z všeobecné chirurgie a neurochirurgie v roce 2005. V těchto letech se mi dostalo komplexního vzdělání ve všech oblastech neurochirurgie, včetně problematiky neurochirurgie dětské, nicméně stále více narůstal můj zájem o problematiku chirurgické léčby onemocnění, která postihují páteř. V roce 2003 mi bylo Evropskou spondylochirurgickou společností přiděleno cestovní stipendium v rámci kterého jsem měl možnost navštívit sedm špičkových evropských spondylochirurgických pracovišť (v Bernu, Mälmo, Insbruku, Murnau, Mnichově, Miláně, Aberdeenu a Izmiru). Mezi lety 1997-2012 absolvoval několik desítek postgraduálních kurzů organizovaných Českou neurochirurgickou společností, Evropskou neurochirurgickou asociací a páteřní sekcí AO.
V roce 2006 jsem přijal nabídku posílit spondylochirurgický program Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze a od té doby jsem zodpovědný za tuto problematiku na naší klinice. V roce 2016 jsem poněkud zpozdile obhájil doktorát v oboru biomechanika. Od roku 2008 se kromě operování věnuji i výuce mediků na 1. Lékařské fakultě univerzity Karlovy. Působím jako lektor v rámci vzdělávacích akcí organizováných v naší republice IPVZ a v zahraničí AOSpine Europe a Aesculap Academy. Jsem prvním autorem 32 odborných publikací uveřejněných v našich i zahraničních odborných časopisech, podílel jsem se na vydání 7 odborných knih a přednesl více než 200 přednášek na domácí půdě i v zahraničí. Opakovaně jsem získal cenu ředitele za nejlepší publikaci roku v Ústřední vojenské nemocnici, rovněž jsem byl opakovaně oceněn za nejlepší odbornou publikaci v daném roce Českou spondylochirurgickou společností. Velmi si vážím opakovaných pozvání k provedení instruktážních operací páteře se zaškolením místních lékařů v zahraničí (Polsko, Slovensko, Slovinsko, Estonsko, Kazachstán, Čína). Jsem členěm několika odborných společností (Česká neurochirurgická společnost, Česká spondylochirurgická společnost, Spine Society of Europe, AO Spine International).

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN