doc. MUDr. Radek Kaiser, PhD.

doc. MUDr. Radek Kaiser, PhD.

Vedoucí NCH ambulancí

MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
Po dětství stráveném v hornickém prostředí malé slezské vesnice jsem v 18 letech zamířil do Prahy studovat 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Již během studia jsem poznával zahraniční medicínu. Nejen tu moderní v rámci semestrálního pobytu v Německu či stáže na neurochirurgii ve Vídni, ale i medicínu třetího světa. Má dobrodružná povaha mne donutila chopit se šance a vyjet na stáž na ortopedii ve válkou zmítaném Súdánu. I po letech věřím, že právě takové zkušenosti formují osobnost lékaře nejenom z hlediska pokory, nenáročnosti či schopnosti improvizace.

V roce 2007 jsem nastoupil na Neurochirurgickou kliniku 3. LF UK na pražských Vinohradech. Dráhu páteřního chirurga jsem začal roku 2014, kdy jsem uspěl v konkurzu na roční pracovní pobyt na jednom z nejprestižnějších světových pracovišť páteřní chirurgie v anglickém Nottinghamu. Od roku 2015 působím na současném pracovišti. Kromě běžné neurochirurgické operativy se zaměřuji na složitější chirurgii páteře včetně úrazů, nádorů a deformit, a operační léčbu nejtěžších nervových poranění včetně postižení pažní pleteně či lícního nervu. Zkušenosti v této oblasti jsem také rozvíjel během opakovaných stáží ve Velké Británii. Roku 2019 jsem obdržel Evropský diplom páteřní chirurgie. Znalost postižení nervů i páteře mi umožňuje komplexně posoudit a následně i neurochirurgicky řešit různé typy bolestivých a poúrazových stavů.

Jsem autorem monografie Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů oceněné mimo jiné Cenou České lékařské společnosti JEP pro nejlepší knihy roku. Za dosažené vědecké úspěchy ve výzkumu postižení nervů a páteře jsem obdržel kromě jiného Mimořádnou cenu rektora UK, Hlávkovu cenu pro nejlepší studenty vysokých škol či opakovaně Cenu ředitele ÚVN. Jsem autorem či spoluautorem více než 50 prací včetně článků v nejprestižnějších světových časopisech jako Neurosurgery, Journal of Neurosurgery či Spine Journal. Pravidelně přednáším na českých i zahraničních konferencích včetně zvaných sdělení. Podílím se na výuce mediků a jsem školitelem studentů doktorského studia.

Jsem členem Evropské společnosti páteřní chirurgie (Eurospine), Evropské neurochirurgické společnosti (EANS) včetně Sekce chirurgie periferních nervů (zakládající člen) a řady národních odborných společností. Působil jsem v řešitelském kolektivu několika výzkumných projektů.

Mým hlavním mimopracovním zájmem je sport. Kromě koníčka jej považuji i za nezbytnou fyzickou přípravu k provádění náročnějších operací. Většinu roku proto dojíždím do práce na kole. Také volné víkendy trávím silniční cyklistikou, kterou v zimě vyměňuji za běžecké či sjezdové lyžování.