MUDr. Dora Konečná

Dora Konečná
MUDr. Dora Konečná

Lékař Neurochirurgické kliniky

Po studiu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem v roce 2019 začala pracovat na Neurochirurgické klinice v Ústřední vojenské nemocnici. Zde v rámci předatestační přípravy zaměřuji svou pozornost komplexně na celou šíři neurochirurgického oboru.

Na chirurgických oborech mě od počátku studií nejvíce lákala možnost vidět rychle výsledky práce a tím ulevit pacientům od potíží v relativně krátkém časovém období. A jistě i má záliba v manuální činnosti. Po prvotním seznámením se s neurochirurgií a uměním mikrochirurgie nebyla volba konkrétního oboru těžká. Neurochirurgie se odlišuje od ostatních chirurgických oborů především v potenciálu nevratného zásahu do pacientova života. K této práci tak přistupuji s respektem a velice si vážím možnosti být součástí týmu plného výborných lékařů a lékařek, od kterých mám možnost se učit. Také oceňuji přátelské a kolegiální prostředí, které jistě napomáhá ke spokojenosti jak lékařů a sester, tak pacientů.

Také mě láká fakt, že obor zahrnuje nepřeberné množství stále nezodpovězených otázek, na které se soustředí moderní věda. Proto se zaměřuji v rámci svého postgraduálního studia na 1. LF UK v oboru Biochemie a patobiochemie na problematiku zhoubných mozkových nádorů, jejichž léčba je v nynější době stále svízelná. Rozdílnost preklinického (tedy laboratorního) a klinického pole působnosti je však zdánlivá a ve světle stále se vyvíjejících znalostí v neuroonkologii je prolnutí těchto světů více než žádoucí. Přispívá totiž mimo jiné k lepší komunikaci lékařů a vědců, což v konečném důsledku vede k nejdůležitějšímu cíli – co nejlepší péči o naše pacienty.

Jsem přesvědčena, že pro podávání kvalitní práce a péče o pacienty je nezbytná také vlastní psychická a fyzická pohoda. Ráda se tedy ve svém volném čase věnuji sportu, konkrétně plavání a otužování, běhu a cyklistice. Také se považuji za amatérského zahradníka a v budoucnu snad i včelaře. Nejraději mám však cestování a poznávání jiných kultur.