MUDr. Ilona Skalková

MUDr. Ilona Skalková

Vedoucí lékař oddělení JIP

Po studiu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jsem v roce 2001 nastoupila na neurologické oddělení ÚVN v Praze, po atestaci z neurologie jsem přestoupila na Neurochirurgickou kliniku 1. LF UK a ÚVN v Praze. Na klinice pracuji jako vedoucí jednotky intenzivní péče. Zde pečujeme o pacienty po neurochirurgických operacích a pacienty v težkém stavu, kteří jsou v ohrožení života. Jsem specialista na peroperační monitoraci. Během neurochirurgických operací v celkové anestezii monitoruji důležité nervové dráhy, aby nedošlo k jejich poškození a pacient se po operaci probral bez neurologického deficitu např. ochrnutý. V EMG laboratoři vyšetřuji pacienty s diagnosou kořenových lézí krční a bederní páteře, úžinové syndromy jako např. syndrom karpálního tunelu a provádím vyšetření při podezření na polyneuropatii. Dále vyšetřuji míšní dráhy při podezření na útlak míchy.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN