MUDr. Karel Saur

Karel Saur
MUDr. Karel Saur

Lékař Neurochirurgické kliniky

Po úspěšném absolvování studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem nastoupil do praxe na neurochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde jsem se zpočátku věnoval neurochirurgii v celém spektru. Po složení atestace z chirurgie I. stupně (2004) jsem profesně směřoval převážně k operativě páteře.

V roce 2009 jsem úspěšně složil atestaci z neurochirurgie a využil nabídky prof. Vl. Beneše a MUDr. P. Vaňka  stát se součástí spinálního týmu Neurochirurgické kliniky 1. LF a ÚVN v Praze, kde se již plně věnuji problematice páteře v celém rozsahu.

Vždy jsem měl snahu obohacovat neurochirurgické vidění problematiky onemocnění páteře o další pohled. V roce 2004 jsem získal oprávnění I. stupně k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny. Absolvováním několika psychoterapeutických kurzů včetně Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, dynamicky orientovaného s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (LIPPP, 2013-2017, akreditováno MZ ČR) jsem své vzdělání rozšířil o další funkční pohled.

Jsem členem jak českých oborových společností (Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP), tak i mezinárodní AO Spine International.

Vědom si náročnosti každé pomáhající, a zejména pak lékařské profese, jako absolvent supervizního výcviku podporuji myšlenky supervize a sebepéče v rámci Asociace supervizorů pomáhajících profesí, kde působím od roku 2017 jako místopředseda.