MUDr. Martin Barták

MUDr. Martin Barták

Lékař Neurochirurgické kliniky

Maturitu jsem absolvoval v roce 1986 na Gymnáziu Voděradská v Praze, promoval jsem v roce 1992 na 1. lékařské fakultě UK v Praze, v roce 1995 jsem získal I. atestaci z chirurgie, následně v roce 2001 atestaci z neurochirurgie. Absolvoval jsem mnohé odborné postgraduální stáže na Harvard University, Oxford University a Leibniz Universität Hannover. V neurochirurgii se zabývám především robotickou operativou páteře. Kromě klinické práce jsem se aktivně věnoval politice, v letech 2009 až 2010 jsem působil jako ministr obrany a místopředseda vlády ČR.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN