MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.

MUDr. Milan Mohapl, Ph.D.

Zástupce přednosty pro organizační věci

Absolvoval jsem lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, následně jsem v roce 1997 získal I. atestaci ze všeobecné chirurgie a v roce 2002 atestaci z neurochirurgie. V rámci postgraduálního studia na UO Hradec Králové jsem získal titul Ph.D. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvoval mezinárodní kurzy ESPN (1996) a EANS (1997 - 2001)

Zabývám se neurochirurgií v celém rozsahu oboru, především vaskulární neurochirurgií, onkoneurochirurgií a chirurgickou léčbou hydrocefalu. Vždy usiluji nejen o náležitou odbornou úroveň péče, ale také o laskavý a lidský přístup k pacientům.

Jsem členem České neurochirurgické společnosti, České neurologické společnosti a České spondylochirurgické společnosti.