MUDr. Richard Voldřich

Richard Voldřich
MUDr. Richard Voldřich

Lékař Neurochirurgické kliniky

... vždy s lidským přístupem.

V roce 2012 jsem nastoupil na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Již od počátku jsem byl fascinován oborem neurochirurgie, čemuž jsem také podřídil své studium. Absolvoval jsem odborné stáže v Mexiku, Rusku nebo Londýně. Od třetího ročníku jsem pravidelně navštěvoval Neurochirurgickou kliniku v Plzni a pracoval jako asistent na Ústavu anatomie. Od pátého ročníku jsem dojížděl na Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku Ústřední vojenské nemocnice. Tempo a nasazení místních lékařů, stejně jako vlastní operace mi imponovaly natolik, že jsem zde záhy po promoci v roce 2018 nastoupil jako rezident, neurochirurg.

V rámci své lékařské praxe se věnuji neurochirurgii v celé její šíři, vzdělávám se navíc i v oboru diagnostické a intervenční radiologie. Předmětem mého postgraduálního studia je neurovaskulární problematika a jsem hlavním autorem několika článků v domácích i zahraničních časopisech (Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Acta Neurochirurgica, World Neurosurgery, Journal of Neurosurgery).

I přes pracovní vytížení se snažím zůstat aktivním sportovcem. Mým cílem je být nejen dobrým lékařem, ale i člověkem. Věřím, že pouze spojení těchto vlastností vede k nejlepší péči pro každého pacienta.