Nádorové postižení páteře

V oblasti páteře vyrůstá naprostá většina nádorů z kostí, chrupavek a měkkých tkání v okolí. Vzácně vyrůstají z obalů míchy a nervových kořenů a zcela výjimečně z míchy.

Nejčastěji jsou kostní struktury páteře postižené metastatickým onemocněním, kdy se do páteře rozšiřují nádory, které rostou jinde v těle. Do páteře se nejčastěji šíří nádory plic, prsu, prostaty, ledvin. Nádory primárně vyrůstající z obratlů páteře jsou velmi vzácné. Chirurgická léčba nabízí celou škálu různých výkonů v závislosti na typu a rozsahu nádorového postižení. Jejím cílem je nejenom úleva od bolesti, ale hlavně zabránit zhoršení hybnosti končetin.

 

Jak se nádorové postižení obratlů projeví?

Nejčastějším a většinou i prvním projevem nádorového postižení obratlů, které se u Vás může projevit, je bolest. Tato bolest bývá konstantní a nezávislá na poloze. Je obtížné nalézt úlevovou polohu, klidový režim nemusí nepřinášet úlevu a bolest může dokonce naopak být nejintenzivnější v časných ranních hodinách na lůžku. Při postižení obratle nádorovým procesem může dojít k Vašemu postupnému či náhlému ochrnutí, a to sice následkem útlaku míchy rostoucím nádorem nebo při zlomení nádorem zeslabeného obratle. Zásadním je, abyste před je plánovanou operaci páteře pro nádorové postižení byli schopni samostatné chůze. Pacienti, kteří se k operaci dostávají ochrnutí mají daleko horší prognózu, jak ve smyslu znovunabytí schopnosti chodit, tak i z hlediska dlouhodobého přežití.

 

Jak se nádorové postižení obratlů páteře vyšetřuje?

V souvislosti s nádorovým postižením obratlů páteře se setkáváme v zásadě se dvěma situacemi. V případě, že se již léčíte pro nádorové onemocnění, tak můžete být ke konzultaci na naše pracoviště odesláni pro nově zjištěné metastatické postižení páteře. Méně často pak mohou být u vás potíže v oblasti páteře prvním projevem dosud nezjištěného onemocnění. Po vyšetření lékařem budete nejprve odeslání na obyčejný rentgenovým snímek postiženého úseku páteře. Z hlediska postižení kosti je následně nejpřínosnější počítačová tomografie a během plánování operace se obvykle doplní i magnetická rezonance páteře. U nejasných nálezů někdy operačnímu výkonu předchází odběr malého vzorku postižené tkáně a operace je poté plánována podle výsledku vyšetření tohoto odběru.

 

Operační výkony na páteři při nádorovém postižení obratlů

            V případě, že Vaše postižení páteře je druhotným projevem jiného nádorového onemocnění, je hlavním úkolem operací odstranit bolest a předejít ochrnutí, tak aby mohla dobře probíhat léčba primárního nádoru. Pro typ operace je také důležité, v jaké kondici se nacházíte. Pokud je u Vás onemocnění pokročilé a je postiženo více obratlů lze přistoupit k cílenému vyztužení nejvíce postižených obratů, které lze provést napíchnutím kostního cementu přes kůži do postiženého obratle – tzv. vertebroplastika. Nejčastější operací. Která se u metastatického postižení páteře provádí je uvolnění utlačené míchy a míšní kořenů spolu se zpevnění postižené části páteře kovovými šrouby a tyčemi. Pokud Vám byl primární nádor dobře vyléčen a metastáza v oblasti páteře představuje jediný nádor ve Vašem těle nebo pokud u Vás byl diagnostikován vzácný primární kostní nádor, pak Vám pravděpodobně bude navržena komplikovaná operace, během které se budeme snažit odstranit celý nádor i za cenu několika operací. Vaše páteř pak bude následně zpevněna složitou kovovou konstrukcí, tak abyste mohli co nejdříve opustit lůžko a započali další rehabilitaci a léčbu.

 

Pooperační režimová opatření:

Bez ohledu na typ operačního výkonu se Vás budeme snažit co nejdříve dostat z lůžka a začít s léčebnou rehabilitací. Léčba Vašeho nádorového postižení obratlů páteře je založena na týmové spolupráci, kdy jsou další doporučení léčby plánována po diskuzi mezi chirurgem, onkologem a dalšími specialisty v závislosti na výsledku vyšetření tkáně odebrané během operace. Při metastatickém postižení páteře a u nemocných s primárními zhoubnými nádory páteře je téměř vždy nutné ozařování postižené části páteře a často i chemoterapie.  Při nekomplikovaném průběhu operace budete časně propuštění do domácího ošetření nebo přeloženi na oddělení, kde může již probíhat následná onkologická léčba. Pacienti jsou dále v pravidelných intervalech sledováni cestou naší ambulance. První pooperační kontrola probíhá v naší ambulanci za čtyři až šest týdnů po operaci. Nemocní jsou dále naší ambulancí sledováni minimálně dva roky po operaci.

 

Odkazy

Mayo Clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN