Vybavení

Intraoperační MRI

Naše klinika disponuje od r. 2008, jako jedna z prvních v Evropě, intraoperační magnetickou rezonancí (MRI). Díky této unikátní technologii můžeme provést MRI vyšetření u pacienta ještě v narkóze, ihned po odstranění mozkového nádoru. To je komfortní nejen pro pacienta, ale také velmi výhodné z hlediska operatéra. Dokážeme si ihned ověřit rozsah odstranění nádoru a v případě potřeby se vrátit a v operaci pokračovat. Tím se můžeme někdy vyhnout další operaci a další narkóze pro pacienta.

Endoskopické operace baze lební

Jako v ostatních lékařských oborech, i v neurochirurgii se snažíme o co nejšetrnější operační přístupy (tzv. minimálně invazivní chirurgie).
Proto jsme jako první klinika v ČR zavedli operace nádorů hypofýz (a některých jiných nádorů v oblasti baze lební) pomocí tenké optiky – endoskopu. Díky tomu jsme šetrnější ke sliznici dutiny nosní a minimalizujeme následky pro pacienta.

Digitální mikroskop (exoskop)

Digitální mikroskop (exoskop) je zařízení, které umožňuje zvětšení operačního pole podobně jako klasický mikroskop, ovšem s použitím digitální kamery. Trojrozměrný obraz se potom přenáší na obrazovky, které chirurg sleduje pomocí 3D brýlí. Naše klinika tuto technologii zavedla jako první
v ČR, v současné době máme k dispozici exoskopy dva. Výhodou exoskopu je lepší ergonomie pro operatéra a někdy i lepší zobrazení operačního pole. V neposlední řadě díky exoskopu nemusí být chirurg tak blízko nakloněn nad hlavou pacienta, což jsme s výhodou využili při operacích COVID pozitivních pacientů.

Intraoperační CT a spinální robotický systém

Nejnovější technologií na naší klinice je komplexní systém intraoperačního CT, spinální navigace a robotického ramena pro složitější páteřní operace. Jsme první klinika v ČR, která takovou technologii používá. Díky CT vyšetření, které provádíme již přímo na operačním sále v narkóze, dokážeme velmi přesně zavést implantáty (šrouby) do obratlů. Robotické rameno ukazuje správný směr, ovšem samotné zavedení implantátů je vždy provedeno samotným chirurgem.