Chirurgická léčba epilepsie

Léčba epilepsie je dominantně vedena neurology a je velmi úspěšná, pomocí léků dokážeme plně potlačit záchvaty až u 70 % nemocných. Teprve v případech, kdy přetrvávající záchvaty významně ovlivňují Váš život, lze uvažovat o léčbě chirurgické – té musí předcházet poměrně rozsáhlé vyšetření. Veškerá předoperační vyšetření a chirurgická léčba probíhá ve vysoce specializovaných centrech, naše pracoviště je takového centra součástí.

Co je to epilepsie?

Epilepsie (starší český výraz padoucnice) je onemocnění mozku při němž můžete trpět výskytem epileptických záchvatů- jsou to epizody náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity. Při nich u Vás může dojít k dočasné změně vědomí či vnímání, chování, hybnosti či citlivosti. Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, vyskytuje se celosvětově, postihuje ženy i muže, jedince všech věkových kategorií i etnik.

Jaká vyšetření potřebuji?

Nejprve budete vyšetřeni magnetickou rezonancí, poté Vás přijmeme na neurologické oddělení k zhruba týdennímu pobytu. Při něm budete připojeni na kontinuální záznam EEG aktivity mozku a budeme natáčet video, abychom zaznamenali epileptický záchvat. Veškerou dokumentaci posoudíme na pravidelné schůzce s epileptology spolupracujících pracovišť.

Jak probíhá zákrok?

Pokud se podaří určit v mozku místo původu záchvatů, nabídneme vám operační řešení ­– odstranění ložiska otevřenou neurochirurgickou operací. Ta probíhá v celkové anestezii a předpokládá zhruba dvoudenní pobyt na jednotce intenzivní péče a týdenní pobyt v nemocnici.

Pokud se místo začátku záchvatů určit nepodaří, budeme zvažovat možnost použití metodu stimulace bloudivého nervu – při něm Vám vložíme do podkoží na hrudníku drobný generátor (podobně jako u kardiostimulátoru) a elektrodu na bloudivý nerv na krku. Jeho stimulace vede ke zlepšení průběhu epileptických záchvatů a snížení jejich počtu. Operaci provádíme v celkové anestezii, z nemocnice Vás domů propustíme zhruba po dvou dnech.

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii. V případě implantace stimulátoru bloudivého nervu budeme nastavovat stimulátor, abychom docílili co nejlepšího účinku léčby. Velmi důležité jsou také kontroly u vašeho neurologa.

Kde získám další informace?

Další nebo podrobnější informace o zásadách diagnostiky a léčby epilepsie lze získat na stránkách www.epistop.cz nebo www.epilepsie.cz.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN