Vážený pane profesore,

rád bych tímto způsobem vyjádřil velkou pochvalu, obrovský dík a poděkování všem lékařům i dalším zaměstnancům Spondylochirurgického oddělení (a lůžkového oddělení B) Vámi řízené kliniky.

Na přelomu letošního ledna a února jsem byl na uvedeném oddělení hospitalizován a v krátkém sledu jsem musel absolvovat dvě operace L-páteře. To, že operace pomohly a zbavily mě nepříjemných bolestí a dalších zdravotních komplikací, jsem očekával a povedlo se. Já bych ale rád vyzdvihl zejména přístup a komunikaci pana Doc. MUDr. Radka Kaisera, PhD. Ačkoli jde o lékaře jistě velice pracovně vytíženého, našel si čas na to, aby mi vysvětlil, co mě čeká, jaká komplikace se objevila při první operaci a proč je nutná operace druhá. I po ní za mnou na chvíli přišel a promluvil se mnou.

Jen a jen superlativa mám ovšem pro hodnocení práce personálu zmíněného lůžkového oddělelní B! Ležel jsem na pokoji hned vedle sesterny, což mi umožnilo mimochodem registrovat, kolik práce musí všichni zastat zejména během denních směn. A  rozhodně nejde o práci snadnou…
Přestože někteří pacienti zvládají svůj zdravotní diskomfort obtížněji a dávají to svému okolí najevo, nemluvě o jisté míře pacientské nekázně, nesetkal jsem se za celých téměř 14 dní hospitalizace s jedinou negativní reakcí ze strany kohokoli z personálu. A to je svým způsobem obdivuhodné, protože nejde o žádnou samozřejmost!

Vážený pane profesore, i když tuším, že máte své práce víc než dost, dovolil jsem si Vás připravit o trochu vzácného času. Myslím si totiž, že by Vám mohlo udělat radost, když občas napíše něco pozitivního stoprocentně spokojený pacient. Vyrovná se tím aspoň trošku situace, kdy si jiní stěžují, leckdy bezpředmětně – k tomu dnes mají lidé bohužel blíže…
Podobný dopis s vyjádřením své spokojenosti jsem zaslal také k rukám ředitele celé nemocnice.

S přáním hezkého dne
Jaroslav Feřtek