Degenerativní postižení hrudní a bederní páteře

Degenerativní onemocnění hrudní a bederní páteře se rozvíjí v důsledku změn na páteři, které se běžně projevují s rostoucím věkem. K takovým změnám patří zúžení páteřního kanálu, výhřez meziobratlové ploténky a nestabilita páteře. Ačkoli převážné většině lidí takové změny nepůsobí obtíže, mohou být zdrojem Vašich obtíží. V takovém případě pro Vás může být vhodné operační řešení.

 

Projevy

Nejčastějším projevem degenerativního onemocnění hrudní a bederní páteře jsou bolesti na podkladě tlaku výhřezu meziobratlové ploténky na nervový kořen, nebo zúžení prostoru pro míchu a nervové kořeny a jejich útlak zbytnělými klouby a vazy, případně i deformitou nebo nestabilitou páteře.

 

Nejčastějšími příznaky jsou:

  • Intenzivní bolest jdoucí obvykle do jedné dolní končetiny v dráze postiženého kořene (typicky po boční nebo zadní straně končetiny)
  • Zkracování intervalu chůze (pseudoklaudikace) – dle tíže nálezu dochází po desítkách až stovkách metrů chůze k rozvoji bolestí nebo tuhnutí v obou dolních končetinách, které se zmírňují předklonem nebo sedem
  • Bolest zad nebo hýždí
  • Brnění nebo snížená citlivost nejčastěji na chodidle nebo lýtku
  • Oslabení hybnosti – nejčastěji zhoršení stoje na patě (nelze sešlápnou pedál v autě)

 

Diagnostika

V případě zmíněných obtíží Vám zpravidla Váš praktický lékař doporučí neurologické vyšetření. Cílem neurologického vyšetření je posoudit, zda Vaše obtíže mohou odpovídat degenerativnímu onemocnění páteře, či zda není zdrojem jiné onemocnění. K posouzení nálezu je nutné vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), v některých případech je nápomocné i klasické RTG nebo CT vyšetření.

 

Konzervativní léčba

Pokud Vás trápí především bolesti na podkladě útlaku nervového kořene, léčí Vás neurolog nebo praktický lékař nejprve konzervativně, tj. neoperačně, podáváním léků na zklidnění bolesti (analgetika), případně léků na uvolnění svalů. V těžších případech Vám neurolog předepíše sérii infúzí (dle stavu 5-10). Po zklidnění bolestí obvykle následuje rehabilitace. Pokud se u Vás rozvíjejí počínající příznaky ze zúžení páteřního kanálu (zkracování intervalu chůze) či páteřní nestability (bolesti zad), budete taktéž nejdříve léčeni rehabilitací a analgetiky.

 

Ačkoli ve většině případů dojde během 1-3 měsíců ke zmírnění potíží, může se stát, že se Vaše bolesti nezlepší a Váš ošetřující lékař Vám doporučí konzultaci na neurochirurgii, kde zvážíme možnost operačního řešení.

 

Operační léčba

Degenerativní onemocnění hrudní a bederní páteře operujeme především při bolestech, které přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují i přes důslednou neoperační léčbu, při poruše citlivosti a oslabení svalů dolní končetiny. Operaci doporučujeme také při útlaku míchy.

 

Naším cílem je vystavovat Vás nepohodlí operace jen v nutných případech, proto pokládáme za důležitou osobní konzultaci ve spinální ambulanci, kde zhodnotíme Vaše obtíže, jejich vývoj v čase, neurologický nález a snímky magnetické rezonance, případně výsledky dalších vyšetření. Na základě těchto zjištění a chirurgických zkušeností Vám můžeme doporučit operaci, pokud se domníváme, že pro Vás bude přínosem a pomůže zlepšit Váš zdravotní stav, tzn. pomůže Vám od Vašich bolestí a zabrání dalšímu zhoršování citlivosti a oslabení svalů. Můžeme ale dojít i k názoru, že operace je pro Vás příliš riziková, nebo od ní nelze očekávat kýžené zlepšení Vašeho zdravotního stavu. V takovém případě Vám můžeme doporučit rehabilitaci, aplikaci léků přímo k páteři (obstřik pod CT, tzv. CT-PRT), případně péči ambulance bolesti.

 

Většinu operací pro degenerativní onemocnění hrudní a bederní páteře provádíme ze zadního přístupu (tj. jizva je na zádech) v celkové anestezii. V úrovni hrudní páteře mohou některé nálezy vyžadovat přístup přes hrudní dutinu.

Standardně operujeme pod kontrolou mikroskopu a s využitím sálového RTG. Cílem operace je odstranit útlak nervových kořenů a míchy, čehož dosahujeme odstraněním výhřezu meziobratlové ploténky a odstraněním kostních výrůstků a zbytnělých vazů vysokoobrátkovou frézou. V situacích, kdy je potřeba zvýšit stabilitu páteře, využíváme titanových vrutů a tyčí ke zpevnění páteře. Do rány vkládáme odsavný dren, který Vám odstraní sestra na oddělení obvykle druhý pooperační den.

 

Operace hrudní a bederní páteře pro degenerativní onemocnění patří v současnosti k rutinním výkonům s rizikem komplikací do cca 5% operovaných. Operace Vás vystavuje především riziku infekce, krvácení, případně úniku mozkomíšního moku, což může vyžadovat další operační výkon a případně léčbu antibiotiky.

 

Pooperační průběh

Poté, co Vás anesteziolog po operaci vyvede z anestezie, strávíte nezbytnou dobu na dospávacím pokoji pod dohledem anesteziogické sestry. Následně si Vás převezmeme do péče zpět na standardní oddělení, kde Vám budeme podávat léky proti bolesti a budeme sledovat Váš stav. Po operaci budete do druhého dne ležet.

 

První pooperační den se Vás ujme fyzioterapeutka, která Vás poučí o základním pohybovém režimu v pooperačním období a pod jejím vedením začnete se základní rehabilitací, tj. nácvikem vstávání z lůžka, sedu a chůze a základních technik péče o páteř po operaci.

Běžná doba pobytu v nemocnici po operaci pro degenerativní onemocnění hrudní a bederní páteře je cca 5-7 dní, poté odchází většina pacientů do domácí péče.

Pokud v rámci Vaší operace použijeme nějaký typ implantátu zkontrolujeme první pooperační den Vaši páteř RTG, nebo CT vyšetřením.

 

Do domácí péče Vás propustíme s doporučením další rehabilitace v místě Vašeho bydliště, případně s doporučením lázeňské péče. V domácí péči můžete pokračovat v základní rehabilitaci tak, jak jste byl(a) instruován fyzioterapeutkou na oddělení. Důležité je první tři týdny po operaci dodržovat režimová opatření, tj. nepřetěžovat se, nenosit břemena, neprochladnout, omezit sed na cca 30 minut v kuse, střídat polohy.

 

Pokud při operaci Vaší páteře použijeme implantát (vruty, dlahy atp.), pozveme si Vás na kontrolu do spinální ambulance s odstupem cca 4-6 týdnů, kdy Vaši páteř vyšetříme kontrolním RTG snímkem a zhodnotíme pooperační nález. V ostatních případech nejsou pravidelné kontroly ve spinální ambulanci nutností, pokud se nejedná o pooperační komplikaci.

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic

Neurosurg

Neurosurg

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN