Degenerativní postižení krční páteře

Degenerativní onemocnění krční páteře se rozvíjí v důsledku změn na páteři, které se běžně vyskytují s věkem. K takovým změnám patří zúžení páteřního kanálu výrůstky obratlů (osteofyty) a výhřez meziobratlové ploténky. Ačkoli převážné většině lidí takové změny nepůsobí obtíže, mohou být zdrojem Vašich bolestí a dokonce zhoršení citlivosti a ztráty svalové síly. V takovém případě pro Vás může být vhodné operační řešení.

 

Projevy

Nejčastějším projevem degenerativního onemocnění krční páteře jsou bolesti na podkladě tlaku výrůstku obratle, nebo výhřezu meziobratlové ploténky na nervový kořen. Bolesti mívají obvykle typický průběh horní končetinou, mohou být doprovázeny intenzivním brněním, nebo dokonce zhoršením až ztrátou citu a oslabením některých svalů horní končetiny.

V případě tlaku přímo na míchu se kromě postižení horních končetin může objevit i brnění v dolních končetinách, nebo můžete dokonce zaznamenat zhoršující se chůzi s častým zakopáváním.

 

Diagnostika

V případě zmíněných obtíží Vám zpravidla Váš praktický lékař doporučí neurologické vyšetření. Cílem neurologického vyšetření je posoudit, zda Vaše obtíže mohou odpovídat degenerativnímu onemocnění krční páteře, či zda není zdrojem jiné onemocnění. K posouzení nálezu na krční páteři jste obvykle vyšetřen magnetickou rezonancí (MRI).

 

Konzervativní léčba

Pokud Vás trápí především bolesti na podkladě útlaku nervového kořene jste léčen nejprve konzervativně, tj. neoperačně, podáváním léků na zklidnění bolesti (analgetika), případně léků na uvolnění svalů. Po zklidnění bolestí obvykle následuje rehabilitace.

Ačkoli ve většině případů dojde během 1-3 měsíců k úpravě Vašeho zdravotního stavu, může se stát, že se Vaše bolesti nezmírní a Váš ošetřující lékař Vám doporučí konzultaci na neurochirurgii, kde zvážíme možnost operačního řešení.

 

Operační léčba

Degenerativní onemocnění krční páteře operujeme především při bolestech, které přetrvávají, nebo se dokonce zhoršují i přes důslednou neoperační léčbu, při poruše citlivosti a oslabení svalů horní končetiny. Operaci doporučujeme také při tlaku obratlových výrůstků a výhřezu meziobratlové ploténky přímo na míchu.

Naším cílem je vystavovat Vás nepohodlí operace jen v nutných případech, proto považujeme za důležitou osobní konzultaci ve spinální ambulanci, kde zhodnotíme Vaše obtíže, jejich vývoj v čase, neurologický nález a MRI snímky páteře. Na základě těchto zjištění a chirurgických zkušeností Vám můžeme doporučit operaci, pokud se domníváme, že pro Vás bude přínosem a pomůže zlepšit Váš zdravotní stav, tzn. pomůže Vám od Vašich bolestí a zabrání dalšímu zhoršování citlivosti a oslabení svalů. Můžeme ale dojít i k názoru, že operace je pro Vás příliš riziková, nebo od ní nelze očekávat kýžené zlepšení Vašeho zdravotního stavu. V takovém případě Vám můžeme doporučit rehabilitaci, aplikaci léků přímo k páteři, případně péči ambulance bolesti.

 

Převážnou většinu operací pro degenerativní onemocnění páteře provádíme v současnosti z předního přístupu, tzn. je budete mít ránu zepředu na krku. Vždy operujeme v celkové anestezii. Poté, co pod kontrolou mikroskopu vysokoobrátkovou frézou odstraníme meziobratlovou ploténku s případným výhřezem a obratlové výrůstky tak, abychom uvolnili nervový kořen a míchu, nahradíme ploténku implantátem, který zafixujeme šrouby. Do rány vkládáme odsavný dren, který Vám odstraní sestra na oddělení obvykle druhý pooperační den.

 

Operace krční páteře z předního přístupu patří v současnosti k rutinním výkonům s rizikem komplikací do cca 2% operovaných. V pooperačním období se Vám nicméně může hůře polykat, případně můžete chraptět. Ve většině případů tyto potíže ustupují během několika dní.

Operace ze zadního přístupu, tzn. jizva je zezadu na krku, provádíme ve specifických případech, kdy je degenerativní onemocnění krční páteře velmi pokročilé a je potřeba uvolnit míchu ve velkém rozsahu.

 

Pooperační průběh

Poté, co Vás anesteziolog po operaci vyvede z anestezie, strávíte nezbytnou dobu na dospávacím pokoji pod dohledem anesteziogické sestry. Následně si Vás převezmeme do péče zpět na standardní oddělení, kde Vám budeme podávat léky proti bolesti a budeme sledovat Váš stav. Po operaci budete do druhého dne ležet.

Následující den, tj. první pooperační den, Vaši krční páteř zkontrolujeme RTG vyšetřením. Pokud budeme s nálezem spokojeni, ujme se Vás fyzioterapeutka, která Vás poučí o základním pohybovém režimu v pooperačním období a pod jejím vedením začnete se základní rehabilitací, tj. nácvikem vstávání z lůžka, chůze a základních technik péče o krční páteř po operaci.

Běžná doba pobytu v nemocnici po operaci pro degenerativní onemocnění krční páteře je cca 4-5 dní, poté odchází většina pacientů do domácí péče.

 

Po propuštění do domácí péče si Vás pozveme zpravidla s odstupem 4-6 týdnů od operace na kontrolu do spinální ambulance, kde Vaši páteř zkontrolujeme RTG snímkem a posoudíme Váš pooperační stav. Následně Vám doporučíme rehabilitaci a případně i lázeňskou péči.

Na nošení pevného límce (ortézy) v pooperačním období ve většině případů netrváme. Mějte však na paměti, že jste po operaci krční páteře, a byť implantát zajišťuje základní stabilitu Vaší páteře, je třeba, abyste dodržoval(a) režimová opatření, pokračoval(a) v základní rehabilitaci a vyvaroval(a) se přetěžování krční páteře, práci s rukama nad hlavou a ve výškách, či pozicích s rizikem pádu po dobu cca 4 týdnů.

Odkazy

Wikiskripta

Mayo Clinic