Infekce mozku

Infekce mozku (encefalitida) a mozkových obalů (meningitida) jsou většinou závažné stavy způsobené častěji viry než bakteriemi. V případě, že máte virovou infekci, budete léčeni především klidovým režimem a léky. 

Některé bakterie u Vás mohou vyvolat hnisavý zánět mozkových blan (tzv. hnisavou meningitidu). Tuto infekci můžete získat těsným mezilidským kontaktem (slinami), je však také jednou z komplikací neurochirurgické operace nebo úrazu hlavy. Pokud máte Vy nebo někdo ve Vašem okolí příznaky, které by mohly ukazovat na bakteriální meningitidu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Včasnou léčbou silnými antibiotiky lze předejít závažným komplikacím. 

Vzácně může bakteriální infekce v mozku vytvořit dutinu vyplněnou hnisem (tzv. mozkový absces) nebo se hnis může nahromadit na povrchu mozku (tzv. subdurální empyém). Mohou vznikat přestupem infekce, kterou máte jinde v těle a vzácně také jako komplikace neurochirurgické operace nebo úrazu hlavy.  Tyto stavy Vás přímo ohrožují na životě a je nezbytné, abychom co nejdříve zahájili léčbu. V těchto případech Vás téměř vždy budeme operovat a podávat silná antibiotika po dlouhou dobu. I tak mnohdy nemůžeme zabránit následkům.

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví silné bolesti hlavy, horečka, zvracení, pocit ztuhlosti za krkem, porucha hybnosti ruky a/nebo nohy, červené skvrny na kůži, výrazná slabost, citlivost na světlo, křeče apod. (viz níže) 

Pokud máte po naší operaci zarudlou ránu, ze které vytéká tekutina – neváhejte se na nás obrátit.

 

Co je to hnisavá meningitida?

Hnisavá meningitida je závažná bakteriální infekce postihující mozkové obaly, která se projevuje rychlým zhoršováním stavu a vyžaduje okamžitou lékařskou péči.

Z jakých důvodů vzniká?

 • Těsný mezilidský kontakt (přenos slinami) – tzv. komunitní meningitida – zvláště pokud máte sníženou imunitu
 • Komplikace neurochirurgické operace – může nastat přestupem infekce z rány nebo mohou bakterie osídlit cizorodý materiál (např. hadici po zkratové operaci, kostní ploténku či její náhradu po rekonstrukční operaci)
 • Komplikace úrazu hlavy

Kdy rychle vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud se u Vás nebo u někoho v okolí objeví:

 • Horečka
 • Silné bolesti hlavy, které se nezlepší po lécích proti bolesti
 • Nevolnost a zvracení
 • Citlivost na světlo
 • Pocit zatuhnutí za krkem
 • Zmatenost
 • Epileptický záchvat
 • Červené fleky na kůži (u konkrétního typu komunitní meningitidy)

Jaká vyšetření jsou potřeba?

Lékař má nejprve za úkol zjistit všechny Vaše obtíže a provede základní a neurologické vyšetření. Potom podstoupíte některá pomocná vyšetření:

 • Odběr krve na vyšetření přítomnosti infekce
 • Zobrazení mozku pomocí CT
 • Odběr mozkomíšního moku pomocí lumbální punkce na vyšetření přítomnosti infekce – zavedeme Vám jehlu mezi obratle do páteřního kanálu ve spodní části zad

Jak bude probíhat léčba?

Vždy Vás budeme léčit antibiotiky, které budete dostávat formou kapačky běžně po 10-14 dní. Pokud bude Váš stav závažnější, budete umístěn/a na jednotce intenzivní péče.

Pokud se u Vás vyskytne meningitida po operaci z důvodu hnisavé infekce v ráně, podstoupíte někdy krátkou operaci v celkové anestezii. Při této operaci Vám ránu vyčistíme a znovu sešijeme. Operace není vždy nutná, pokud infekce rány není rozsáhlá.

Pokud se u Vás vyskytne meningitida po operaci z důvodu bakteriálního osídlení cizorodého či tělu vlastního materiálu (např. hadice po zkratové operaci, kostní ploténka či její náhrada po rekonstrukční operaci) – podstoupíte operaci, při které Vám materiál odstraníme. Jakmile budete zcela z infekce vyléčen/a, zvážíme opětovné navrácení materiálu.

 

Co je to mozkový absces?

Mozkový absces je přítomnost dutiny vyplněné hnisem uvnitř mozku. Tato dutina kolem sebe vytváří otok, který tlačí na okolní mozek. V případě, že ve Vašem mozku vznikne absces, budete potřebovat rychlou lékařskou péči. 

Z jakých důvodů vzniká?

 • Přestup infekce z jiného místa v těle – zanedbaný zubní kaz, hnisavý zánět dutin, protrahovaný zánět středního ucha, hnisavá infekce v plicích atd.
 • Komplikace úrazu hlavy
 • Komplikace neurochirurgické operace – velmi vzácné

Kdy rychle vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud se u Vás nebo u někoho v okolí objeví:

 • Silné bolesti hlavy, které se nezlepší po lécích proti bolesti – v počátcích mohou být Vaší jedinou obtíží
 • Nevolnost a zvracení
 • Zmatenost, výrazná únava, celková slabost
 • Epileptický záchvat
 • Porucha hybnosti ruky a/nebo nohy
 • Potíže s vyjadřováním
 • Zrakové obtíže (dvojité vidění, rozmazané vidění atd.)
 • Pocit zatuhnutí za krkem
 • Zarudnutí a otok v obličeji

Mozkový absces se u Vás může projevovat podobně jako mozkový nádor, horšení stavu je však u abscesu rychlejší.

Jaká vyšetření podstoupíte?

Lékař má nejprve za úkol zjistit všechny Vaše obtíže a provede základní a neurologické vyšetření. Potom podstoupíte některá pomocná vyšetření:

 • Odběr krve na vyšetření přítomnosti infekce
 • Zobrazení mozku pomocí CT nebo magnetické rezonance
 • Vyšetření, která mají za cíl nalézt původ infekce jinde v těle – např. rentgen nebo CT hrudníku, ultrazvukové vyšetření srdce, zubní vyšetření atd.

Jak bude probíhat léčba?

Pokud se u Vás objeví mozkový absces, je nezbytné co nejrychleji zahájit léčbu. Budete uloženi na jednotce intenzivní péče.

Vždy Vás budeme léčit více druhy antibiotik, které budete dostávat formou kapačky po dobu 6-8 týdnů. Poté budete dostávat nějakou dobu i antibiotika formou tablet.

Pokud se u Vás vyskytne otok mozku, budete dostávat po nezbytně nutnou dobu léky, které otok zmírňují.

Téměř vždy podstoupíte operaci, při které Vám vytvoříme drobný otvor v lebce a zavedeme jehlu do dutiny, ze které hnis vypustíme. Pro přesné zaměření dutiny používáme moderní počítačovou navigační techniku. Je možné, že se operace bude muset opakovat.

Pokud se u Vás vytvořil absces jako komplikace po úrazu hlavy, bude nezbytné provést větší operaci. Při ní ránu kompletně vyčistíme.

Po operaci podstoupíte kontrolní magnetickou rezonanci mozku.

Pokud se u Vás vytvořil absces jako komplikace jiné infekce v těle, bude nezbytné vyléčit i tuto infekci.

 

Co je to subdurální empyém?

Subdurální empyém je nahromadění hnisu na povrchu mozku. Je ještě vzácnější než mozkový absces. V případě, že u Vás vznikne tato závažná infekce, budete potřebovat rychlou lékařskou péči.

Z jakých důvodů vzniká?

 • Přestup infekce z jiného místa v těle – zanedbaný zubní kaz, hnisavý zánět dutin, protrahovaný zánět středního ucha atd.
 • Komplikace úrazu hlavy
 • Komplikace neurochirurgické operace – velmi vzácné

Kdy rychle vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud se u Vás nebo u někoho v okolí objeví:

 • Silné bolesti hlavy, které se nezlepší po lécích proti bolesti 
 • Horečka
 • Nevolnost a zvracení
 • Pocit zatuhnutí za krkem
 • Zmatenost, výrazná únava, celková slabost
 • Porucha hybnosti ruky a/nebo nohy
 • Zarudnutí a otok v obličeji
 • Epileptický záchvat

V případě, že máte nahromaděný hnis na povrchu mozku, Váš stav se bude rychle zhoršovat.

Jaká vyšetření podstoupíte?

Lékař má nejprve za úkol zjistit všechny Vaše obtíže a provede základní a neurologické vyšetření. Potom podstoupíte některá pomocná vyšetření:

 • Zobrazení mozku pomocí CT nebo magnetické rezonance
 • Odběr krve na vyšetření přítomnosti infekce
 • Vyšetření, která mají za cíl nalézt původ infekce jinde v těle – zubní vyšetření, vyšetření uší atd.

Jak bude probíhat léčba?

Pokud se u Vás objeví subdurální empyém, je nezbytné co nejrychleji zahájit léčbu. Budete uloženi na jednotce intenzivní péče.

Vždy Vás budeme léčit více druhy antibiotik, které budete dostávat formou kapačky po dobu 6-8 týdnů. Poté budete dostávat nějakou dobu i antibiotika formou tablet.

Vždy podstoupíte operaci. Pří ní Vám z drobného otvoru v lebce zavedeme hadičku pod kost a hnis vypláchneme. Někdy tento typ operace nestačí a je nezbytné, abyste podstoupil/a větší operaci s odstraněním části kosti.

Po operaci podstoupíte kontrolní CT mozku nebo magnetickou rezonanci mozku.

Pokud se u Vás vytvořil subdurální empyém jako komplikace jiné infekce v těle, bude nezbytné vyléčit i tuto infekci.

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN