Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Fotografie David Netuky
Prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Přednosta kliniky

Motto: „Rozhovor s pacientem, výběr nejvhodnějšího léčebného postupu pro konkrétního pacienta a detailní rozmyšlení a naplánování neurochirurgické operace jsou zásadní pro dosažení úspěchu.

Neurochirurgii jsem vnímal jako nejvíce fascinující obor medicíny již od dětství. Dědeček, prof. Petr, totiž založil v Hradci Králové první neurochirurgickou kliniku v Československu. Do 18 let jsem žil v Hradci Králové a měl velmi intenzivní kontakt s dědečkem, potažmo neurochirurgií.

Medicínu jsem studoval v letech 1994-2000 na 1. LF UK v Praze.

Od roku 2000 působím na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN.

V roce 2020 jsem byl jmenován přednostou kliniky.

Hlavní oblasti odborných aktivit: cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvěsku mozkového (adenomů hypofýzy), celé spektrum nádorových procesů mozku a míchy, chirurgie baze lební včetně vestibulárních schwannomů.

V letech 2000-2005 jsem úspěšně absolvoval doktorské studium v oboru Neurovědy na 1.LF UK.

Atestace: v roce 2003 z Neurologie, v roce 2007 z Neurochirurgie.

V roce 2010 jsem se stal docentem pro obor Neurochirurgie, práci jsem předložil na cévní neurochirurgické téma: Stenózy cév zásobujících mozek.

Profesorem pro obor Neurochirurgie jsem byl jmenován v roce 2018. Téma profesorské přednášky: Endoskopická endonazální operativa baze lební a intraoperační MRI.

Jsem autorem nebo spoluautorem 86 článků publikovaných v časopisech s tzv. impaktním faktorem.

Jsem autorem 2 monografií a 14 kapitol v monografiích.

Za monografii Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba jsem získal spolu s kolektivem spoluautorů cenu České lékařské společnosti JEP za nejlepší knižní publikace v roce 2019 (2. místo) a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2019.

Řešil jsem 4 grantové projekty jako hlavní řešitel a jako člen řešitelského teamu dalších 18 projektů.

Přednáším na 1. LF UK Praze od roku 2005, dále na evropských kurzech neurochirurgie a opakově jako zvaný řečník na zahraničních kongresech.

Absolvoval jsem opakovaně stáže v USA, Německu, Itálii a Švýcarsku.

Jsem členem České a Slovenské Neurochirurgické společnosti a individuálním členem EANS a CNS.

Působím jako člen redakční rady časopisů: Neurosurgical Review a Rozhledy v chirurgii, jako recenzent působím v další 5 zahraničních časopisech.

Podrobněji viz 📋 strukturovaný životopis.

toto

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN