MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

MUDr. Anna Štekláčová, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

„V naší práci jsou nejdůležitější pokora, vstřícnost a individuální přístup k pacientům.“

Věnovat se neurochirurgii byl vždycky můj velký sen. Zpočátku jsem měla pocit, že to možné nebude, protože obor na mě působil konzervativním přístupem k výběru nových zájemců. Naštěstí jsem se dostala pod vedení prof. Beneše a prof. Netuky, kteří mi dali šanci můj sen naplnit a po ukončení studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem v roce 2012 začala pracovat na Neurochirurgické klinice v Ústřední vojenské nemocnici, kde pracuji dodnes.
Pod jejich vedením se mi v roce 2019 podařilo složit atestaci z neurochirurgie a rok předtím i úspěšně ukončit postgraduální studium neurověd.

Věnuji se neurochirurgii v celé šíři oboru, tedy operativě onemocnění mozku i páteře a specializuji se hlavně na operace mozkových nádorů. Absolvovala jsem řadu zahraničních stáží na neurochirurgických klinikách v Německu, Rakousku a Finsku a dále jsem se účastnila řady kongresů a specializačních vzdělávacích kurzů v tuzemsku i v zahraničí.

Stručný přehled důležitých momentů v mé neurochirurgické kariéře:
• postgraduální studium neurověd – ukončeno v roce 2018 – titul Ph.D.
• národní atestace z neurochirurgie 2019
• písemná část evropské atestace z neurochirurgie EANS 2019
• autorka nebo spoluautorka 7 publikací s impakt faktorem a 2 kapitol v knize

Strukturované CV (hypertextový odkaz)
Researchgate (hypertextový odkaz na profil)

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN