MUDr. Filip Kramář, Ph.D.

MUDr. Filip Kramář, Ph.D.

Vedoucí pracoviště neuroonkologie

Studium na gymnáziu jsem ukončil v roce 1988 a v témže roce jsem začal studovat na 1. lékařské fakultě Univerzity karlovy (tehdy ještě fakulty všeobecného lékařství). Studiu jsem ukončil v roce 1994 a ihned jsem nastoupil na pozici sekundárního lékaře na Neurologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1998 jsem pak nastoupil na Neurochirurgickou kliniku 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde pracuji doposud.
Věnuji se Neuroonkologii a intraoperačnímu monitoringu neurochirurgických operací.
postgraduální studium neurověd – ukončeno v roce 2012 – titul Ph.D.
atestace z neurologie I. st. 1997
atestace z neurologie II. st. 2001
člen České Lékařské Komory, České neurochirurgické společnosti, České neurologické společnosti, České spondylochirurgické společnosti, České onkologické společnosti a České společnosti pro klinickou neurofyziologii

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN