MUDr. Helena Homolková, Ph.D.

MUDr. Helena Homolková, Ph.D.

Lékař Neurochirurgické kliniky

Narodila jsem se v roce 1969 v Praze. Po absolvování lékařské fakulty a atestačního vzdělávání v oboru neurochirurgie jsem se věnovala především dětské neurochirurgii, v současné době působím na klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, externě spolupracuji s neurochirurgickou a neuroonkologickou klinikou ÚVN a 1. LF UK.