MUDr. Michaela May

Michaela Dedeciusová
MUDr. Michaela May

Lékař Neurochirurgické kliniky

Nervový systém jsem si oblíbila již během studia anatomie v 1. ročníku medicíny. Dodnes si pamatuji přednášku prof. Beneše, kdy s trochou nadsázky říkal, že důležitější než memorování drobných cév mozku je vědět, kde na ně můžeme během operace narazit.  Během dalšího studia mne zaujaly chirurgické obory a bylo jasné, že má konstituce rozhodně není vhodná pro úspěšného ortopeda. Vybrala jsem si tedy neurochirurgii, krásný obor, kdy je při operacích s operačním mikroskopem důležitější jemná motorika než hrubá síla.

V roce 2016 jsem úspěšně ukončila studium na 1. lékařské fakultě. Měla jsem štěstí a hned po škole jsem začala pracovat na Neurochirurgickém oddělení UVN. Přátelské přijetí do zdejšího kolektivu mne velmi překvapilo, vzhledem k tomu, že za studií mne vyučující od oboru neurochirurgie spíše odrazovali. V rámci přípravy na atestaci se věnuji neurochirurgii v celé šíři oboru (operace mozku, páteře a periferních nervů). Po atestaci bych se ráda věnovala léčbě mozkových nádorů, jejich operacím, ale i „nechirurgické“ léčbě cíleným ozářením.

Cenné zkušenosti v oblasti cíleného ozařování jsem získala během roční stáže na oddělení neurochirurgie ve švýcarském Lausanne. Pod vedením prof. Marca Leviviera jsem se naučila základy ozařování pomocí Leksellova gama nože a pod vedením MUDr. Luise Schiappacasse základy ozařování pomocí Kybernetického nože. Díky úzké spolupráci mezi neurochirurgy, onkology a radiology jsem si osvojila principy komplexní léčby o pacienty s nádory mozku a páteřního kanálu.

V rámci postgraduálního studia neurověd se věnuji klinickému výzkumu a publikační činnosti.  Absolvovala jsem 3 stáže zaměřené na anatomii baze lební v anatomické laboratoři ve francouzském Tours. V současné době spolupracuji na multicentrické studii zaměřené na meningeomy baze lební. Jsem spoluautorkou 10 vědeckých článků a jedné kapitoly v knize.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN