MUDr. Norbert Svoboda

MUDr. Norbert Svoboda

Lékař Neurochirurgické kliniky

Jen vhodně indikovaná a bezpečně provedená operace může nahradit konservativní terapii!

Zřejmě vlivem mé matky, zkušené neuroložky, a mého bratrance, úspěšného amerického neurovědce, jsem byl váben mozkem a nervovou soustavou od útlého dětství. Z jejich vyprávění se linula krása a doposud neodhalená tajemství oboru. Během studia všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě (2009-2016) jsem poznal mnohá odvětví medicíny, ale žádné ve své přitažlivosti nepřekonalo obory zabývající se nervovou soustavou. Nelze ale opomenout, že chirurgické obory ve mne probudily obdobné nadšení. Je to právě výhoda chirurga, jenž může rychle vyléčit jindy táhlé onemocnění a může vidět změnu hned druhý den, například zbaví-li pacienta nádoru, deformit či bolestí. Neurochirurgie proto byla spojkou mezi oběma cestami.

Radost z přijetí do kolektivu neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ÚVN tvořeného špičkami oboru byla nesmírná a přetrvává na dále. Tento kolektiv je tvořen z jedinečných osobností, kteří mi předaly spoustu cenných zkušeností a dovedností. Zapojil jsem se do výzkumu neurovaskulární problematiky a to se stalo i tématem mé postgraduální práce. Jsem autorem několika článků v domácích ale i zahraničních časopisech. Díky širokému spektru operací na našem pracovišti jsem byl vyškolen v celé škále pokrývající jak centrální nervový systém, tak páteř s míchou a periferní nervy.

Ačkoliv se jedná o pracoviště novodobé s moderní technologií aktualizující léčebné postupy dle nejnovějších vědeckých poznatků, zahraniční zkušenosti s cílem rozvoje přehledu byly vždy na naší klinice podporovány. Pobyl jsem na stážích v několika evropských zemích jako jsou Finsko, Skotsko, Itálie. Účastnil jsem vzdělávacích kurzů zabývajících se degenerativními nemocemi páteře (AOSpine, Davos), minimálně invazivními technikami, mikrovaskulární anastomozou a transtemporálními přístupy, lekcemi neurochirurgické anatomie (Cambridge). Jsem členem evropské neurochirurgické společnosti (EANS) a pravidelně se účastním jejich vzdělávacích kurzů.

Věřím, že jen zdravý, spokojený a odpočatý člověk může v práci dlouhodobě poskytovat to nejlepší. Nejdůležitější mimopracovní aktivita  je pro mne má rodina. Čas si ale rád krátím sportem jako je fotbal (1. liga PKFL), běh a běh na běžkách (pravidelně závody), lyžování, plavání, dříve vrcholově floorball. Dodnes se účastním skautských výprav oddílu, jemuž jsem byl dlouhá léta hlavním vedoucím (77. Krčský oddíl, Junák). Hraji na hudební nástroje jako jsou klarinet a saxofon.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN