MUDr. Václav Masopust, Ph.D.

Václav Masopust
MUDr. Václav Masopust, Ph.D.

Zástupce přednosty pro věci vojenské, Vedoucí lékař - specialista, hl. odborník AČR

Již od dětství mě přitahoval adrenalin, mám rád motorky, létání, potápění, ale v medicíně dávám přednost obezřetnému přístupu a řídím se krédem dvakrát měř a jednou řež.

Medicínu jsem studoval v letech 1989-1995 na 1. LF UK v Praze. Již od roku 1995 působím na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK a ÚVN.

Mé hlavní oblasti odborných aktivit: léčba adenomů hypofýzy a chronická léčba bolesti

V roce 2014 jsem obhájil titul PhD. na téma: “Léčba bolesti po selhání spondylochirurgické operace.” V roce 2015 jsem obhájil titul MBA v oboru Etika v managementu, kde jsem následně obhájil i doktorát a získal titul DBA. V roce 2016 jsem obhájil titul LL.M. v oboru “Obchodněprávní vztahy.” Jsem autorem nebo spoluautorem 123 článků nebo kapitol v knihách. Absolvoval jsem stáže v USA, Itálii, Švédsku a Izraeli.

V životě jsem měl dvakrát velké štěstí. Poprvé, když se před patnácti lety uvolnilo místo vojenského lékaře a to mi umožnilo být na návštěvě téměř ve všech moderních válkách. Za druhé, když jsem mohl být při rozvoji nových technologií, ať již při endoskopickém operování baze lební, tak při zavádění neuromodulačních technik.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN