Meningeomy (nádory vycházející z mozkových plen)

Meningeomy jsou ve většině případů nezhoubné nádory vycházející z obalů mozku. Mohou být příčinou různých obtíží, které se odvíjí od jejich umístění. Někdy může být prvním příznakem epileptický záchvat, jindy je to vznik neurologických příznaků (částečné ochrnutí jedné poloviny těla, zhoršení řeči) nebo psychické změny. Často se také projevují bolestí hlavy.

Pokud máte meningeom, léčebný postup obvykle závisí od jeho velikosti. U malých nádorů často stačí tento nezhoubný nádor  pečlivě sledovat. Pokud je prokázán růst u malého nádoru, je možné jeho velmi přesné ozáření metodou stereotaktické radiochirurgie (Kybernetický nůž – CyberKnife ev. Leksellův gama nůž). V případě velkých nádorů, které vám působí obtíže, je obvykle operace nutná.

Co je to meningeom?

Meningeomy jsou v naprosté většině pomalu rostoucí, nezhoubné nádory, které vznikají z buněk pavučnice (jedna ze tří mozkových plen). Přesná příčina jejich vzniku není známa, až na vzácné výjimky nesouvisí s žádnou jinou chorobou nebo životním stylem.

Většině pacientů nepůsobí žádné příznaky a jsou náhodným nálezem.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • bolesti hlavy
 • epileptické záchvaty
 • psychické změny
 • nevolnost
 • různé neurologické příznaky dle umístění nádoru (zhoršení hybnosti, řeči, zraku, sluchu)

 

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • vyšetření u neurologa
 • magnetickou rezonanci mozku.

V některých případech je vhodné i vyšetření u dalších specialistů.

 

Jak jej léčíme?

Pokud nemáte žádné potíže a meningiom je malý, tak vás můžeme pouze sledovat a pravidelně kontrolovat pomocí MRI vyšetření a klinických kontrol.

Pokud během sledování prokážeme růst u malého nádoru, tak vás budeme léčit velmi přesně cíleným ozářením (Kybernetický nůž – CyberKnife). Výkon se provádí ambulantně, trvá obvykle méně než hodinu a je zcela nebolestivý.

Operační léčba je vhodná, pokud máte příznaky spojené s nádorem a nádor je větší velikosti.

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. Během operace používáme navigaci, která nám pomůže zacílit na přesné umístění nádoru.  V oblasti operačního přístupu je obvykle nutné vyholit menší (přibližně 2 cm široký) pruh vlasů. Výhodou jizvy za vlasovou linií je minimální viditelnost.  

Pokud se meningeom nachází v rizikovém místě, během operace jsou funkce vašeho mozku kontrolovány pomocí tzv. elektrofyziologického monitoringu. Cílem je uchránit důležité oblasti mozku před poškozením během operace.

Další výhodou našeho pracoviště je možnost provedení magnetické rezonance v průběhu samotné operace. Toto vyšetření nám umožní přesně zhodnotit, jaká část nádoru již byla odstraněna.

Cílem operace je odstranit co nejvíce nádoru při zachování maximální bezpečnosti pro pacienta. V některých případech raději ponecháme malý zbytek nádoru, než bychom pacienta vystavili příliš vysokému riziku. Případný zbytek nádoru je možné sledovat nebo dodatečně cíleně ozářit (Kybernetický nůž – CyberKnife).

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří:

 • mírný otok mozku – může způsobit dočasné klinické zhoršení, které obvykle ustoupí po nasazení léčby kortikoidy.
 • epileptický záchvat – opakované epileptické záchvaty léčíme speciálními léky tzv. antiepileptiky.
 • únik mozkomíšního moku – léčíme zavedením tzv. lumbální drenáže, kdy dočasně snížíme tlak mozkomíšního moku. Někdy je nutné provést krátký chirurgický zákrok, kdy tvrdou plenu speciální technikou přelepíme.
 • ranné infekce – povrchové léčíme antibiotiky, u hlubokých infekcí je zpravidla nutná operace.

 

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Pokud jsou všechny nálezy příznivé, postupně prodlužujeme interval kontrol.

 

Odkazy

Wikipedie

Neurosurg

Mayo Clinic