Míšní stimulace

Míšní stimulace je chirurgická metoda pro léčbu velké bolesti. Působí tak, že zvyšuje hladinu endorfinů, což jsou přirozené opiáty. Zároveň blokuje dráhu přenášející informaci o bolesti do mozku. Jedná se o metodu prováděnou pouze při vyčerpání všech ostatních metod léčby bolesti.

Kdy je míšní stimulace indikována?

Míšní stimulace indikujeme podle lokalizace bolesti:

 • dolní končetiny
 • dolní část bederní oblasti
 • pánev, pokud není indikována tzv. sakrální stimulace
 • oblast horní končetiny (krční míšní stimulace), pokud není indikována periferní nervová stimulace

 

Podle typu bolesti:

 • po neuspěšném operačním výkonu na páteři
 • při poškození periferního nervu na dolních končetinách, pokud není indikován jiný výkon
 • fantomová bolest převážně na dolních končetinách, i na horních končetinách (krční stimulace)
 • výjimečně na bolesti dolních zad, zde je vhodnější podkožní stimulace případně míšní stimulace otevřenou cestou s plochou elektrodou
 • jinak neřešitelné nedostatečné prokrvení srdce, které způsobuje bolesti na hrudi, zcela ojediněle je zde na zvážení zavedenmí hrudní míšní stimulace
 • ischemická choroba dolních končetin, prováděná výjimečně
 • komplexní regionální bolestivý syndrom

 

Kdy byste se měli objednat na naší ambulanci?

 

Jedná se finančně velmi nákladnou operaci, a proto ji indikujeme po splnění mnoha povinných vyšetření s pozitivními závěry. Pokud je jediné z povinných vyšetření negativní, není možné tento výkon provést. Přesto Vás rádi uvidíme na naší ambulanci, kde je možné pohovořit o vhodnosti této operace ve Vašem konkrétním případě.

Dostavte se prosím k ambulantnímu vyšetření s doporučením z ambulance léčby bolesti. Pokud jste doporučeni k neuromodulaci z ambulance bolesti, pak je vysoká pravděpodobnost, že následná povinná vyšetření absolvujete s pozivitním závěrem.

Jak se implantace provádí?

Implantaci provádíme standardně ve dvou dobách:

–        první doba je zkušební, kdy je zavedena zkušební elektroda

–        výkon je prováděn v lokálním znecitlivění na břiše

–        punkční metoda je založena na zavedení speciálně upravené jehly do pateřního prostoru nad míchu

–        následně zavádíme elektrodu

–        pokud již máme vhodnou polohu elektrody dle retgenového zobrazení, pak začíná stimulace

Obrázek: RTG snímek po zavedení míšní a podkožní stimulace

Meziimplantační období:

 • 5 dní zkušební období, při kterém zjišťujeme efekt stimulace.

Druhá operační doba je prováděna:

 • v celkové anestesii
 • propojujeme elektrodu se stimulátorem

Snížení bolesti je dosaženo u 85% pacientů.

Pooperační péče

Po implantaci budete již trvale sledování v ambulanci bolesti. Přístroj má omezenou životnost, proto při nových obtížích probereme další možnosti operačního řešení na naší ambulanci.