Mozkové metastázy

Mozkové metastázy jsou druhotné nádory mozku, jejichž původem jsou nádory jinde v těle. Tyto zhoubné nádory mohou způsobovat  bolest hlavy, nevolnost, epileptické záchvaty či různé neurologické příznaky. 

Léčba se vždy odvíjí od základního nádorového onemocnění. Léčebný postup je komplexní a vždy zahrnuje úzkou spolupráci onkologa a neurochirurga. Léčit je možné operací, cíleným ozářením pomocí radiochirurgie (Kybernetický nůž – CyberKnife/Leksellův gama nůž), frakcionovaným ozářením, chemoterapií nebo kombinace daných metod.

Co jsou to mozkové metastázy?

Mozkové metastázy jsou druhotné nádory mozku. Nejčastěji do mozku a míchy metastazuje karcinom plic, ledvin, u žen karcinom prsu, a dále zhoubný melanom.  Metastázy jsou rychle rostoucí nádory, mohou být buď jednotlivé nebo i vícečetné.

 

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • bolest hlavy
 • nevolnost, zvracení
 • epileptický záchvat
 • různé neurologické příznaky v závislosti na lokalizaci (nejčastěji zhoršení hybnosti nebo porucha řeči)

 

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • vyšetření u onkologa
  • pokud se jedná o první záchyt nádorového onemocnění tzv. onkologický screening (CT hrudníku, břicha a pánve, eventuelně další specializovaná vyšetření)
  • u známého nádorového onemocnění, stanovení prognózy a doporučení vhodné léčby onkologem
 • magnetickou rezonanci mozku.

 

Jak je léčíme?

Léčba vždy závisí na základním nádorovém onemocnění, klinických obtížích, velikosti a počtu mozkových metastáz.

Pokud zatím nemáte diagnostikované nádorové onemocnění a onkologický screening jej neprokáže, operace nám umožní podrobný rozbor tkáně metastázy. V naprosté většině případů se podaří určit typ základního nádorového onemocnění.

Pokud máte známé nádorové onemocnění, vhodnou terapii navrhuje váš onkolog. Operace obvykle provádíme u větších metastáz, které způsobují klinické obtíže.

Pokud je mozková metastáza malá (jsou mozkové metastázy malé), je vhodná terapie pomocí cíleného ozáření pomocí Kybernetického nože – CyberKnife nebo Leksellova gama nože. Výkon se provádí ambulantně, trvá obvykle méně než hodinu a je nebolestivý.

Léčba nekončí naší operací, ani cíleným ozářením, vždy je nutné léčit základní nádorové onemocnění (dle pokynů vašeho onkologa).

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. Během operace používáme navigaci, která nám umožní provést malý přístup přímo nad nádorem. V oblasti operačního přístupu je obvykle nutné vyholit menší (přibližně 2 cm široký) pruh vlasů. Výhodou jizvy za vlasovou linií je příznivý kosmetický efekt a minimální viditelnost.  

Pokud se metastázy nachází v rizikovém místě, během operace jsou funkce vašeho mozku kontrolovány pomocí tzv. elektrofyziologického monitoringu. Cílem je uchránit důležité oblasti mozku před poškozením během operace. Další výhodou našeho pracoviště je možnost provedení magnetické rezonance v průběhu samotné operace. Toto vyšetření nám umožní přesně zhodnotit, jaká část nádoru již byla odstraněna.

Cílem operace je odstranit co nejvíce nádoru při zachování maximální bezpečnosti pro pacienta. V některých případech raději ponecháme malý zbytek nádoru, než bychom pacienta vystavili příliš vysokému riziku. Případný zbytek nádoru je možné dodatečně cíleně ozářit pomocí Kybernetického nože – CyberKnife.

Pokud není známo základní nádorové onemocnění, možné je provedení tzv. biopsie. Během krátkého chirurgického výkonu je odebrán malý vzorek tkáně z metastázy. Následný histologický rozbor umožní stanovení základního nádorového onemocnění a zahájení vhodné léčby.

 

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří:

 • mírný otok mozku – může způsobit dočasné klinické zhoršení, které obvykle ustoupí po nasazení léčby kortikoidy.
 • epileptický záchvat – opakované epileptické záchvaty léčíme speciálními léky tzv. antiepileptiky.
 • únik mozkomíšního moku – léčíme zavedením tzv. lumbální drenáže, kdy dočasně snížíme tlak mozkomíšního moku. Někdy je nutné provést krátký chirurgický zákrok, kdy tvrdou plenu speciální technikou přelepíme.
 • ranné infekce – povrchové léčíme antibiotiky, u hlubokých infekcí je zpravidla nutná operace.

 

Jaké probíhá další léčení?

Výsledky histologického rozboru tkáně odebrané během operace jsou obvykle k dispozici za 7-10 pracovních dnů. Všechny případy nádorových onemocnění probíráme pravidelně 1x týdně na multioborovém neuro-onkologickém semináři. Výsledkem je, že vám tým odborníků (onkologů, neurochirurgů, radiologů a patologů) doporučí vhodnou léčbu. Následně vám domluvíme termín kontroly na onkologii a kontaktujeme vás s výsledky. Celý proces obvykle trvá 1-2 týdny.

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Velmi důležité jsou pravidelné kontroly u vašeho onkologa, který stanoví další vhodnou léčbu (radioterapii, chemoterapii). Pokud jsou všechny nálezy příznivé, postupně prodlužujeme interval kontrol.

 

Odkazy

Neurosurg

Mayo Clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN