Nádory nervů

Nádory periferních nervů jsou vzácné. Vyskytují se nejčastěji na končetinách a dělíme je na nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní). Operační léčbu Vám doporučíme tehdy, pokud Vám nádor působí obtíže – bolest, poruchu citlivosti nebo hybnosti.

 

Nezhoubné nádory nalézáme asi v 90 % případů. Třetinu z nich tvoří tzv. schwannomy (neurinomy) a dvě třetiny tzv. neurofibromy. Maligní nádory nalézáme velmi zřídka.

Neurofibromy a zhoubné nádory se většinou vyskytují izolovaně. Méně často lze nalézt vícečetné nádory v rámci  genetického onemocnění, tzv. neurofibromatózy typu I.

 

Příznaky a diagnostika

Na přítomnost nádoru Vás může upozornit zduření v podkoží. Při manipulaci nebo poklepání na tuto „bulku“ můžete pociťovat brnění nebo vystřelování bolesti. Tyto příznaky však mohou být i trvalé, vzácněji se může projevit i porucha hybnosti končetiny.

Diagnózu nádoru nervu potvrdí vyšetření magnetickou rezonancí. Žádným vyšetřením však nejsme schopni před operací odlišit různé typy nádorů. Definitivní určení tedy probíhá histologickým vyšetřením vzorku odebraného během operace.

 

Operace

Operační léčbu Vám doporučíme tehdy, pokud Vám nádor působí obtíže – bolest, poruchu citlivosti nebo hybnosti. Operaci provádíme v celkové anestézii. Rozsah zákroku nejsme schopni vždy předem odhadnout a liší se mezi různými typy nádorů.

Schwannom jsme schopni většinou odstranit celý. V případě neurofibromu se často nepodaří nádor bezpečně vypreparovat od nervových vláken. Odebereme vzorek na histologické vyšetření a nerv s nádorem pouze uvolníme. Zhoubný nádor během operace většinou nelze odlišit od nezhoubných tumorů. Po potvrzení maligní diagnózy poté eventuálně naplánujeme druhou, mnohem radikálnější operaci.

Jak po částečném, tak i úplném odstranění nádoru můžete po operaci pociťovat zhoršení citlivosti nebo brnění, vzácnějí i neobratnost končetiny. Většinou se jedná o dočasné obtíže, které vznikají manipulací s nervem.

 

Pooperační léčba

Při nekomplikovaném průběhu Vás propustíme do domácího léčení následující den po operaci. Operovanou končetinu je potřeba šetřit. V případě operace na horní končetině ji budete nosit zavěšenou na šátku, aby se zabránilo rozvoji otoků a bolesti. Stehy si můžete nechat odstranit u Vašeho praktického lékaře, na spádové chirurgické ambulanci, nebo můžete přijít na naší ambulanci 10. pooperační den.

Při potvrzení diagnózy nezhoubného nádoru absolvujete první kontrolní vyšetření magnetickou rezonancí za 3 měsíce od operace. Poté budete sledováni většinou v ročních intervalech.

Při zjištění zhoubného nádoru budeme další postup konzultovat s onkology. Dle velikosti a umístění nádoru s Vámi poté prodiskutujeme případnou další operaci a její rozsah.

 

Odkazy

Mayo clinic

Medixa

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN