ORGANIZACE VÝUKY NA NEUROCHIRURGICKÉ KLINICE

1. TÝDEN

Pondělí
Úvod – prof. MUDr. David Netuka, PhD
Vědomí, nitrolební hypertenze, edém mozku – Doc. Plas
Seminář – vyučující dle denního rozpisu

Útetrý
Neurologická propedeutika – prim. MUDr.Ostrý
Seminář – vyučující dle denního rozpisu

Středa

Kraniocerebrální poranění – Doc. Plas
Seminář: demonstrace vybraných kasuistik

Čtvrtek
Operační přístupy do nitrolebního prostoru, Hydrocefalus – MUDr. Mohapl, MUDr. Masopust

Neuroonkologie: prof. MUDr. David Netuka, PhD, MUDr. F. Kramář

Seminář – vyučující dle denního rozpisu

Pátek
9:00 (!) : Stereotaktická neurochirurgie, Gama nůž – MUDr. Chytka
Seminář – vyučující dle denního rozpisu

2. TÝDEN

Pondělí

EPI – NEU – Dr. Nežádal
Vybrané kazuistiky – Dr. Hrbáč

Úterý
Cévní onemocnění CNS  –  prof. MUDr. David Netuka , MUDr.Mohapl, MUDr.Kramář
Seminář: vybrané kazuistiky.

Středa
Degenerativní onemocnění krční páteře, Úrazy páteře a míchy – MUDr. Barsa

Traumatické míšní syndromy – MUDr.Häckel

Čtvrtek
Degenerativní onemocnění bederní páteře –  MUDr.Vaněk, MUDr.Kaiser

Seminář – vyučující dle denního rozpisu

Pátek
9:00(!) Intervenční neuroradiologie – doc. Charvát

10:00 hod.  předtermín:  zápočet, zkouška – doc. Plas