Poranění páteře a míchy

K poranění páteře dochází následkem náhlého působení vnějších sil během úrazového děje. Nejčastějšími úrazovými ději jsou pády z výšky, dopravní nehody a sportovní aktivity.

Během úrazového děje dochází k poškození jednoho či více obratlů, porušení závěsného aparátu páteře (porušení integrity meziobratlové ploténky nebo páteřních vazů), vyloučena samozřejmě není ani kombinace výše uvedených možností. Pro další léčebný postup je nezbytné posouzení stability či nestability páteře po úrazu.

Stabilita je definována jako stav, kdy za normální zátěže nedochází k abnormálnímu napětí, abnormním a nadměrným pohybům v oblast páteře, a kdy jsou nervové struktury chráněny před drážděním nebo poškozením. Posouzení tíže poranění páteře a naplánování další léčby není v celém rozsahu páteře totožné a z tohoto důvodu rozlišujeme poranění v úseku horní krční páteře (mezi kostí týlní a druhým krčním obratlem) dolní krční páteř (mezi třetím krčním a prvním hrudním obratlem), páteře hrudní a bederní a kosti křížové. Současně s poraněním kostního a závěsného aparátu páteře může být poraněna mícha nebo míšní kořeny. Vzhledem k minimální schopnosti regenerace v nervovém systému je toto poranění neovlivnitelné současnými léčebnými postupy. Chirurgická terapie je tedy primárně zaměřena na prevenci vzniku těchto poranění nebo alespoň zabránění jejich dalšímu zhoršování následkem nestabilní situace nebo útlaku v páteřním kanále.

Jak se poranění páteře a míchy projeví?
Závisí na typu a intenzitě úrazového děje – můžete mít jen o lokální bolest v místě poranění, projekci bolesti do končetin či hlavy podle místa zlomeniny.  Je možné, že u Vás dojde k částečné či úplné ztrátě schopnosti pohybu a čití pod úrovní poranění.  Po závažném úrazu můžete být i v bezvědomí pro současném poranění mozku a páteře.

Jak se poranění páteře a míchy vyšetřuje?
U nemocných vyšetřovaných s podezřením na poranění páteře je nezbytné dokonalé zjištění charakteru úrazového děje.  Prvním vyšetřením, které Vám bude provedeno je rentgenový snímek vyšetřovaného úseku páteře. Pokud je na rentgenovém snímku vysloveno podezření na poranění páteře nebo toto není jednoznačně vyloučeno, je nezbytné doplnit vyšetření počítačovou tomografií (CT). Magnetická rezonance Vám bude provedena v případě poranění míchy nebo pokud je nejistota o tíži poranění závěsného aparátu Vaší  páteře.           

Operační výkony na páteři prováděné pro poranění páteře a míchy
Operační léčba Vašeho poranění je jednoznačně indikována, pokud je poranění páteře hodnoceno jako nestabilní při absenci poranění míchy, pokud je mícha utlačena v páteřním kanále, ale i při přítomnosti známek těžkého poškození či úplného vyhasnutí míšních funkcí v souvislosti s úrazem páteře. Podstatou Vám provedené operace bude uvolnění nervové tkáně, obnovení správného anatomické postavení postiženého úseku páteře, okamžitém obnovení stability pomocí zavedení kovových implantátů, které vede k zajištění dlouhodobě stabilní situace nastolením podmínek pro zhojení zlomených obratlů.  Ke nechirurgické léčbě budete směřováni, pokud u Vás nebude shledáno poškození míchy a zároveň bude poraněné místo páteře zhodnoceno jako dostatečně stabilní. Tato léčba je pak založena na klidovém či relativně klidovém režimu v kombinaci s různými typy korzetů. Doba korzetoterapie se bude pohybovat mezi 2-3 měsíci, kdy budete pravidelně dochází na rentgenové kontroly.

Pooperační režimová opatření
Jsou zásadně ovlivněna tíží Vašeho případného neurologického postižení pacienta. Budete-li plně nehybní, je naděje na obnovení pohybu minimální. Proto Vám bude další rehabilitační léčba poskytnuta v rámci specializovaných pracovišť tzv.“spinální jednotky“, na které navazuje pobyt ve specializovaných rehabilitačních zařízeních (např. Kladruby).  Naopak při „pouze“ kostním či vazivovém poranění páteře Vás lze při správně vedené léčbě vyléčit i bez dlouhodobých následků. Je-li to možné vzhledem k tíži poranění nervového systému, budete z našeho oddělení propouštěni časně a další léčba bude vedena ambulantním způsobem. V pravidelných intervalech Vám bude nález na páteři kontrolován během kontrol v naší spondylochirurgické ambulanci. První pooperační kontrola probíhá v naší ambulanci za čtyři až šest týdnů po operaci. Nemocní jsou pak dále naší ambulancí sledováni minimálně dva roky po operaci.