Revmatické postižení páteře

U nemocných, kteří jsou léčeni revmatologem pro různá revmatologická onemocnění, jako jsou revmatoidní artritída, ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba), lupus erytematodes nebo proriáza může dojít k poškození páteře, kdy je v některých případech vhodné podstoupit chirurgické ošetření postiženého úseku páteře. Revmatologická onemocnění jsou většinou způsobena nepřiměřenou imunitní reakcí imunitního systému nemocného na některé části vlastního těla. V oblasti páteře dochází nejčastěji k postižení páteřních vazů a kostí. Vzhledem k tomu, že jsou revmatici často léčeni kortikoidy, tak se nezřídka setkáváme i s potížemi plynoucími z řídnutí kostí.

 

Jak se revmatické onemocnění páteře projeví:

Nejčastějším projevem revmatického postižení páteře u Vás bude bolest, a to jak v oblasti páteře, tak případně vystřelující do končetin. Vzácněji může být postižen i pohyb a citlivost. Nicméně, existují i případy, kdy je operace navrhována jako výkon preventivní, který má zabránit komplikacím plynoucím z poškození míchy a míšních nervů. Nemocní léčení pro Bechtěrevovu chorobu jsou ve vysokém riziku zlomenin páteře i po nevýznamných úrazech a u některých lze uvažovat o operaci pro výrazné pokřivení (deformitu) páteře.

 

Jak se revmatické postižení páteře vyšetřuje:

Většinou jste již pro své revmatologické onemocnění léčeni a sledování revmatology  a  hlavní těžiště Vaší léčby spočívá většinou ve speciální medikaci. Revmatolog nebo revmatolog ve spolupráci s neurologem by měli včas odhalit situaci, kdy je vhodné objednat Vaší konzultaci v rámci naší ambulance.

Pro správné posouzení nálezu na Vaší páteři je nezbytné provedení rentgenových snímků postiženého úseku páteře, dále doplnit magnetickou rezonanci (MR) a v některých případech i počítačovou tomografie (CT).

 

Operační výkony na páteři prováděné u revmatiků:

Dají se základně rozdělit do dvou různých skuůin

1. Operace prováděné pro dominantně degenerativní onemocnění páteře, méně často pro úrazy či zánětlivé postižení páteře, kdy Vaše revmatologické postižení nehraje významnou roli při vzniku obtíží – v těchto případech budete ošetření v intencích toho, jak je vše vysvětleno v částech textu pojednávajících o konkrétních problematikách.

2. Výkony specifické pro revmatiky:

  • operační ošetření posunu a nestability mezi prvním a druhým krčním obratlem
  • léčba zlomeni u Bechtěrovovy choroby
  • korekční výkony pro deformity páteře

Během všech jmenovaný operací  Vám budou zavedeny kovové  implantáty ze slitiny titanu do postiženého úseku páteře, jí co nejsprávnějšího postavení v ošetřeném úseku páteře.

Pooperační režimová opatření:

První den po operaci Vám ráno provedeme kontrolní grafické vyšetření, rentgen nebo CT operovaného úseku páteře. Následně budete moci začít s rehabilitací, která je zajištěna ve spolupráci s fyzioterapeutem. Od prvního pooperačního dne tedy není nezbytné ležet na lůžku. Většinou je nemocný propouštěn do domácí péče, případně přeložena na neurologické, rehabilitační či revmatologické pracoviště ještě dříve, než jsou z rány odstraněny stehy, které obvykle vyjímáme desátý den po operaci. Pomůcky jako jsou krční límec, nebo bederní pás používáme spíše výjimečně a snažíme se, aby se nemocný co nejdříve vrátil do svého běžného života. První pooperační kontrola probíhá v naší ambulanci za čtyři až šest týdnů po operaci. Dále budete po operaci v naší ambulancí sledováni minimálně dva roky po operaci.

Odkazy

Wikipedie

Wikipedie

Mayo clinic