Spasticita

Spasticitou označujeme zvýšené svalové napětí (svalový tonus), které se často projevuje jako křeče. Velmi často je tento zvýšený svalový tonus pro pacienta bolestivý a může jej omezovat i v pohybu. Lze jej ovlivnit jak léky, tak operací. Svalový tonus je možno do určté míry ovlivnit léky, např. Baklofen, Sirdalud, léčebné konopí. V některých případech se křeče i přes tuto léčbu stále vyskytují. V těchto případech je možno zkusit ovlivnit křeče podáváním Baklofenu do páteřního kanálu, protože působí přímo na míchu. Naše klinika se léčbě spasticity věnuje již řadu let a patří mezi několik málo center v České republice.

Co je to spasticita a jak vzniká?

Zvýšené svalové napětí vzniká při poškození drah po pohyb v míše a mozku. Za normálních okolností je svalový tonus řízen na úrovni míchy, ale významně ovlivněn i řízením z mozku. Při poruše tohoto řízení dochází právě ke zvýšení svalového tonu.

Jaká vyšetření budete potřebovat?

Pokud se pacient dostaví na naši ambulanci, nejprve posoudíme jeho zdravotní stav, vyšetříme jej a poradíme, jestli ještě existuje možnost jak spasticitu olivnit léky. Pokud jsou tyto možnosti vyčerpány, navrhneme pacientovi možnost podstoupit bolusový baklofenový test.

K provedení bolusového baklofenového testu je nutná hospitalizace, pokud Vám test navrhneme počítejte s krátkodobou hospitalizaci na 3-4 dny. Vstříkneme vám baklofen (malá dávka 50-75ug) tenkou jehlou do páteřního kanálu (tento zákrok může být mírně bolestivý). Poté jste po dobu 8 hodin sledován a pravidelně vyšetřováno svalové napětí na dolních končetinách. Pokud dojde k významnému poklesu spasticity na dolních končetinách je baklofenový test pozitivní, bude vám navrženo zavedení baklofenové pumpy. Pokud není test průkazný, je možné test zopakovat s vyšší dávkou baklofenu (100ug) nebo přistoupit ke kontinuální infuzi baklofenu po dobu 4-5 dní a sledovat svalový tonus dolních končetin po celou dobu hospitalizace.

Jak probíhá operace?

Baklofenová pumpa je malé zařízení zavedené pod kůži pacienta. Obsahuje velké množství baklofenu, který je tenkým katetrem trvale pomalu pouštěn do páteřního kanálu. Tak je možno dosáhnout trvalého snížení spasticity. Pumpa se zavádí v celkové anestezii, jedná se o krátký výkon, po výkonu jste na JIP 24 hodin.

Jak probíhá další léčba?

Životnost pumpy je cca 6 let. Po 6 letech je nutné ji vyměnit za novou, opět za krátké hospitalizace v celkové anestezii. Baklofenovou pumpu je možné doplnit u nás, případně v několika málo dalších centrech. Musíte se dostavit k doplnění jednou za 2-4 měsíc. Pumpa má v sobě malý otvor, kterým je možno baklofen doplnit. Děje se tak tenkou jehlou, kterou přes kůži napíchneme již zmiňovaný otvor v pumpě.

Pokud by se stalo, že pumpa přestane fungovat, tak dojde k opětovnému zvýšení svalového napětí především na nohou. V takovém případě je nutné urychleně kontaktovat naše pracoviště a co nejrychleji se dostavit ke kontrole. Zvláště u pacientů s vysokou denní dávkou baklofenu totiž hrozí takzvaný „syndrom z odnětí“, což je závažný stav, který může pacienta ohrožovat i na životě. S našimi pacienty s pumpou jsme pravidelném v kontaktu, léčbu upravujeme dle jejich aktuálních potřeb.

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN