Útlak nervů (úžinové syndromy)

Nervy horních a dolních končetin jsou ve většině svého průběhu chráněny okolními tkáněmi – svaly a tukem. V některých lokalizacích však probíhají úzkými místy mezi kostěnými výběžky a/nebo pod vazivovou tkání. Za určitých okolností může v těchto místech dojít k utlačení nervu a hovoříme pak o tzv. úžinovém syndromu. V naprosté většině případů se jedná o pozvolný proces rozvíjející se měsíce až roky. Na útlak nervu Vás může upozornit rozvoj brnění nebo zhoršení citlivosti ruky nebo nohy, méně často se projeví poruchou hybnosti. Tento problém řešíme operačně. V případě útlaků nervů v horních končetinách (např. syndrom karpálního tunelu) většinou v lokální anestezii, jinak přistupujeme k operaci v celkové anestezii.

 

Úžinové syndromy horní končetiny                                                       

  • Syndrom karpálního tunelu

Jedná se o nejčastější úžinové postižení nervů. Dochází při něm ke kompresi tzv. nervus medianus v zápěstí. Mnohem častěji jsou postiženy ženy, často jej vídáme i u těžce manuálně pracujících pacientů. Na „karpální tunel“ můžete usuzovat při brnění prvních tří prstů a zejména pokud Vás brnění probudí ze spánku, kdy si ulevíte protřepáním ruky. V těžkých případech nalézáme i oslabení hybnosti palce.

Operaci provádíme v lokálním znecitlivění, není tedy třeba předoperační vyšetření. V den operace se dostavíte v 7.00 hodin a naší ambulanci, kde sestra a lékař zkontroluje Vaši dokumentaci a označí Vám postiženou ruku. Při operaci Vám končetinu zarouškujeme, znecitlivění provedeme jednou injekcí lokálního anestetika do oblasti zápěstí.  Toto je ve skutečnosti nejnepříjemnější okamžik celé operace a od této chvíle již budete pociťovat jen tupý tlak. Poté z krátkého (2 až 3 cm) řezu v ose zápěstí vypreparujeme příčný vaz, který protneme směrem k dlani i předloktí. Tím uvolníme nerv, který probíhá přímo pod vazem. Poté již následuje jen steh kůže. Celá operace trvá 15 až 20 minut.

 

  • Syndrom kubitálního tunelu

Druhým nejčastějším syndromem je útlak tzv. nervus ulnaris v lokti, který se projevuje brněním 4. a 5. prstu. To může být zhoršeno tlakem na loket („brňavku“). V těžkých případech vídáme oslabení hybnosti prstů a svalové atrofie („propadnutí“ svalů na hřbetu ruky). Operaci provádíme v celkové anestézii z krátkého řezu nad vnitřní stranou lokte. Trvá zhruba 30 minut.

  • Syndrom Guyonova tunelu

Relativně vzácný syndrom, který rovněž vzniká postižením nervus ulnaris, ale v zápěstí. Je častější u cyklistů a u profesí, u kterých dochází k chronickému tlaku na dlaň. Operaci provádíme v místním znecitlivění podobně jako při syndromu karpálního tunelu.

 

Úžinové syndromy dolní končetiny

Jsou mnohem vzácnější. Nejčastěji vídáme útlak kožního nervu stehna pod tříselným vazem (meralgia paresthetica) s bolestmi po zevní straně stehna, dále kompresi lýtkového nervu v podkolenní jamce s bolestmi po zevní straně bérce a oslabením stoje na patě. Syndrom tarzálního tunelu působí bolesti na plosce nohy. Mortonův neurom (Mortonovu metatarzalgii) vídáme zejména u žen používajících úzkou obuv, kdy dochází k bolesti prstů zejména při došlapu.

 

Příznaky a diagnostika

V naprosté většině případů nám dostačuje neurologické vyšetření včetně vyšetření vodivosti nervu (EMG). U některých vzácnějších syndromů doplňujeme vyšetření krční nebo bederní páteře magnetickou rezonancí k vyloučení např. výhřezu ploténky, který může způsobovat velmi podobné příznaky.

Operace

Obecný princip operace je u všech syndromů stejný. Kromě syndromu karpálního a Guyonova tunelu na zápěstí operujeme všechny ostatní syndromy v celkové anestézii.

Řez provedeme nad předpokládaným místem útlaku, protneme strukturu, která nerv utlačovala, a postižený nerv široce uvolníme. U lehčích nálezů nebývá nerv viditelně postižen, u těžších forem vídáme barevné změny či dokonce žlábek v nervu. Takové nálezy následně vyžadují mnohem delší rekonvalescenci.

 

Pooperační léčba

Po uvolňovací operaci v místním znecitlivění (syndrom karpálního tunelu) odcházíte domů okamžitě, po výkonu v celkové anestézii Vás propustíme následující den. Operovanou končetinu je potřeba šetřit. V případě operace na horní končetině ji budete nosit zavěšenou na šátku, aby se zabránilo rozvoji otoků a bolesti. Stehy si můžete nechat odstranit u Vašeho praktického lékaře, na spádové chirurgické ambulanci, nebo můžete přijít na naší ambulanci 10. pooperační den. Poté Vám praktický lékař zajistí pravidelné rehabilitace.

Pokud byla Vaším hlavním problémem bolest nebo brnění, obvykle pocítíte úlevu během několika dní. Necitlivost se může obnovovat týdny, porucha hybnosti i měsíce. U velmi těžkých nálezů se svalovými atrofiemi (např. propadlé svaly na hřbetu ruky) může dojít pouze k částečnému zlepšení.

 

Odkazy

Wikipedie

Neurosurg

Mayo Clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN