Během slavnostní připomínky 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva byly ve Velké aule Karolina uděleny tradiční ceny za rok 2019 – Cena Miloslava Petruska za prezentaciCena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cena Arnošta z Pardubic. Laureátům je předali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, prorektorky UK Radka Wildová a Milena Králíčková a prorektoři UK Miroslav Bárta, Aleš Gerloch a Jan Royt. S ohledem na epidemiologickou situaci proběhl letos ceremoniál v komornější podobě. Pro veřejnost byl přenášen online.

Cenu Bedřicha Hrozného převzal vedoucí týmu, který vytvořil publikaci Adenomy hypofýzy, profesor David Netuka. „Rád bych ji věnoval všem spoluautorům a kolegům, kteří s námi společně pečují o pacienty s adenomy hypofýzy. Naším společným cílem je, aby nikdo – ani pacient, ani jeho rodina či okolí prakticky nepoznali, že má tuto nemoc. Prioritou je kvalita života. Té můžeme dosáhnout jedině vzájemnou spoluprací a sdílením dat o pacientech s dalšími odborníky, jež o ně pečují.“