Vrozené vývojové vady centrálního nervového systému

Vrozená vývojová vada představuje odchylku od normální struktury mozku a míchy, která vzniká ještě před narozením. Většina případů se odhalí již v dětském věku a péči pak zajišťují kolegové z jiných specializovaných pracovišť, protože minimální věk k hospitalizaci na naší klinice je 15 let. Někdy se ale onemocnění projeví až v dospělosti a v takovém případě Vás rádi pozveme k ambulantní konzultaci a následně v některých případech dokážeme nabídnout operační řešení.

 

Co je to vrozená vývojová vada centrální nervové soustavy (CNS)?

Vrozené vývojové vady CNS jsou širokou a rozmanitou skupinou onemocnění. Jejich společným znakem je, že představují odchylku od normální struktury mozku a míchy, která vznikne ještě před narozením, během děložního vývoje v průběhu těhotenství. Do celé této skupiny zahrnujeme postižení různého stupně, od zcela nepatrných tvarových odchylek až po stavy neslučitelné se životem.

 

Proč tyto vady vznikají?

Příčin vzniku vývojových vad známe hned několik. Patří sem:

  • genetické faktory,
  • užívání alkoholu, drog a některých léků v období těhotenství,
  • nedostatek zinku a kyseliny listové,
  • diabetes matky a její věk v době otěhotnění,
  • některá infekční onemocnění na počátku těhotenství.

Může se ale i stát, že se mám příčinu nepodaří neobjasnit.

 

Jak se vrozená vývojová vada projevuje?

Ve většině případů se vrozená vada odhalí již před narozením anebo v dětství a my péči v tomto případě přenecháme kolegům z jiných specializovaných pracovišť, protože minimální věk k hospitalizaci na naší klinice je 15 let. Může se ale stát, že se onemocnění projeví až v dospělosti. Vaše obtíže můžou být různorodé a mimo jiné zahrnovat:

  • oslabení svalové síly a poruchu hybnosti/citlivosti končetin,
  • končetinovou ztuhlost,
  • potíže s chůzí,
  • poruchy paměti, soustředění a orientace,

Samostatnou skupinu tvoří nálezy náhodné.

 

Jaká vyšetření potřebujete?

Vrozenou vadu dokážeme rozpoznat pomocí grafického zobrazení mozku a páteře (CT, magnetická rezonance). V některých případech dále doplňujeme specializované elektrofyziologické vyšetření. Tato vyšetření je vhodné absolvovat ještě před první návštěvou u nás na neurochirurgii.

Jak léčíme?

Pokud nemáte žádné potíže a specializované elektrofyziologické vyšetření je v normě, tak Vás můžeme pouze sledovat a pravidelně kontrolovat pomocí některého z grafických vyšetření (CT, magnetická rezonance) a klinických kontrol, popřípadě Vám můžeme doporučit jinou potřebnou specializovanou péči.

Operační léčba je vhodná, pokud máte příznaky spojené s konkrétní vrozenou vývojovou vadou nebo během sledování u Vás prokážeme rozvoj nových klinických potíží či horšení grafického nálezu.

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. V případě chirurgické léčby je naším cílem předejít vzniku anebo horšení Vašeho neurologického postižení a ulevit Vám od aktuálních potíží. Nejčastější u nás operovanou vrozenou vadou je Chiariho malformace.

 

Chiariho malformace

Chiariho malformace je vrozená tvarová odchylka mozečku. Mezi nejčastější příznaky patří bolest hlavy a poruchou hybnosti/citlivosti končetin.

Pokud máte Chiariho malformaci, operace není vždy nutná a záleží na tíži Vašich klinických příznaků. Je však důležité, aby Vás viděl neurochirurg.

 

Co je to Chiariho malformace?

Chiariho malformace je vrozená tvarová odchylka mozečku (část mozku lokalizovaná v zadní části lebky). Dochází zde k posunu spodní části mozečku do páteřního kanálu. Tento posun může dále blokovat proudění mozkomíšního moku (tekutina obklopující mozek a míchu) a celý proces pak vyvolává tlak na okolní nervovou tkáň (část mozku a míchy).

 

Odkazy

Wikipedie

Mayo Clinic

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN