Léčba mozkových nádorů vyžaduje komplexní přístup, pro který je zásadní multioborová spolupráce. Za účelem podpory rozvoje centrové péče o pacienty s adenomem hypofýzy bylo v dubnu letošního roku ustaveno Centrum excelence pro léčbu nádorů 1. LF UK. Kromě péče nabízí spolupráci endokrinologům v rámci celé republiky a pořádá pravidelné semináře za účelem konzultací, věnuje se také akademické činnosti a edukaci mladých lékařů. Centrum vzniklo spojením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí – Fakultní vojenskou nemocnicí Praha a s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Zdravotnického deníku.