Autor: Martin Černý

Poděkování za vzornou péči

Vážený pane profesore,

ve dnech 2. až 8. 9. 2022 jsem byla hospitalizována na Vaší klinice neurochirurgie v ÚVN, kde jsem podstoupila operaci páteře.

Byla jsem velmi mile překvapena neobvykle milým a vstřícným přístupem všech zaměstnanců. Dovolte mi, abych alespoň touto cestou poděkovala všem lékařům, zdravotním sestrám i veškerému personálu za profesionální, obětavou, laskavou a perfektní péči, které se mi na Vaší klinice dostalo.

Ještě jednou velké díky!

S přáním příjemného dne

D. Č., pacientka

Vzniklo Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy. Motto není tvorba monopolu, ale nabídka péče a spolupráce

Léčba mozkových nádorů vyžaduje komplexní přístup, pro který je zásadní multioborová spolupráce. Za účelem podpory rozvoje centrové péče o pacienty s adenomem hypofýzy bylo v dubnu letošního roku ustaveno Centrum excelence pro léčbu nádorů 1. LF UK. Kromě péče nabízí spolupráci endokrinologům v rámci celé republiky a pořádá pravidelné semináře za účelem konzultací, věnuje se také akademické činnosti a edukaci mladých lékařů. Centrum vzniklo spojením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí – Fakultní vojenskou nemocnicí Praha a s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Zdravotnického deníku.