Nádor sluchového nervu (vestibulární schwannom)

Vestibulární schwannom (neurinom akustiku) je nezhoubný nádor vycházející ze sluchového nervu. Nádor často způsobuje jednostrannou poruchu sluchu, šelest v uchu a méně často potíže s rovnováhou.

Pokud Vám by diagnostikován vestibulární schwannom, další léčebný postup závisí na Vašich obtížích a velikosti nádoru. Při osobní konzultaci s Vámi vždy probereme léčebné možnosti a vybereme ten postup, který je pro Vás nejpřínosnější. Malé nádory většinou stačí pečlivě sledovat, tzv. observovat. Pokud dojde k růstu malého schwannomu, je možné nádor odstranit chirurgicky nebo ho cíleně ozářit pomocí Kybernetického nože - CyberKnife nebo Leksellova gama nože. Operace je obvykle nutná u větších nádorů.

Naše pracoviště je jedno z mála specializovaných pracovišť v rámci ČR, které se zabývá operací  i cíleným ozářením vestibulárních schwannomů.

Co je to vestibulární schwannom?

Vestibulární schwannom je pomalu rostoucí nezhoubný nádor, který vzniká z buněk sluchového nervu (přesněji z jeho vestibulární části).
Přesná příčina jeho vzniku není známa, až na vzácné výjimky nesouvisí s žádnou jinou chorobou nebo životním stylem.

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • jednostranná porucha sluchu
 • spontánní šelest / pískání v uchu (tinnitus)
 • potíže s udržováním rovnováhy
 • poškození lícního nervu projevující se asymetrií v obličeji – pokles koutku
 • bolesti hlavy, nevolnost – u velkých nádorů

Jaká vyšetření potřebujete?

Před první návštěvou u nás na neurochirurgii je vhodné absolvovat:

 • ORL vyšetření vč. přesného vyšetření sluchu pomocí tzv. audiometrie
 • magnetickou rezonanci mozku
Další praktické informace pro pacienty

 

Jak jej léčíme?

Vhodnou léčbu navrhneme dle Vašich klinických obtíží a velikosti nádoru.

Pokud nemáte žádné obtíže a vestibulární schwannom je malý, můžeme Vás pouze sledovat a pravidelně kontrolovat pomocí MRI vyšetření, ORL vyšetření a neurochirurgických klinických kontrol.

Pokud během sledování prokážeme růst u malého nádoru, tak Vám navrhneme buď chirurgické odstranění nádoru nebo cílené ozáření pomocí Kybernetického nože – CyberKnife ev. Leksellova gama nože. Výkon se provádí ambulantně, trvá obvykle méně než hodinu a je zcela nebolestivý.

Operační léčba je vhodná, pokud máte příznaky spojené s nádorem, nádor je větších rozměrů a roste.

Operace

Operace probíhá v celkové anestezii. Operační přístup se nachází vzadu za uchem, zde je obvykle nutné vyholit menší (přibližně 2 cm široký) pruh vlasů. Výhodou jizvy ve vlasaté části hlavy je příznivý kosmetický efekt a minimální viditelnost.  

Během operace jsou funkce vašeho mozku a především funkce lícního nervu kontrolovány pomocí tzv. elektrofyziologického monitoringu. Cílem je uchránit tyto důležité struktury před nechtěným poškozením během operace.

Mezi nejčastější komplikace po operaci patří:

 • jednostranná ztráta sluchu – většina pacientů s větším nádorem má již před operací těžkou poruchu sluchu. Zlepšení sluchu po operaci je v takovém případě velmi nepravděpodobné. Naopak, v některých případech dochází po operaci ke zhoršení sluchu, či jeho úplné ztrátě na operované straně
 • poškození lícního nervu – vede k asymetrii v obličeji, dle tíže může dojít k jednostrannému poklesu koutku úst a obtížnému dovírání oční štěrbiny. Ve většině případů se jedná o dočasnou poruchu funkce, která se po pravidelné rehabilitaci obličejových svalů postupně upraví (během týdnů až měsíců). Vzácně je nerv poškozen nevratně.
 • potíže s rovnováhou – obvykle přechodného charakteru
 • únik mozkomíšního moku – léčíme zavedením tzv. lumbální drenáže, kdy dočasně snížíme tlak mozkomíšního moku. Někdy je nutné provést krátký chirurgický zákrok, kdy tvrdou plenu speciální technikou přelepíme.
 • ranné infekce – povrchové léčíme antibiotiky, u hlubokých infekcí je zpravidla nutná operace.

 

Jaké probíhá další léčení?

Po operaci k nám budete docházet na pravidelné kontroly na neurochirurgii, při kterých podstoupíte magnetickou rezonanci mozku. Neméně důležité jsou ORL kontroly, kde bude kontrolován váš sluch pomocí audiometrie. Pokud jsou všechny nálezy příznivé, postupně prodlužujeme interval kontrol.

Pro další informace nás kontaktujte

 

Další odkazy:

Neurosurg.cz

Wikipedia

Mayo clinic (anglicky)

© 2021
Neurochirurgická
a neuroonkologická
klinika ÚVN